- Dere foreldre gjør en formidabel innsats. Derfor har dere alle fått en rose på bordet foran dere. Barna er det mest dyrebare vi har, og det er viktig at vi involverer oss i deres hverdag, sa FUG-leder Loveleen Brenna i sin velkomsthilsen.

Hun pekte på at rosen som symbol har fått en annen betydning etter 22. juli, og bad Foreldrekonferansen minnes alle de omkomne og deres pårørende etter tragedien med ett minutts stillhet.

Tillitsvalgte fra Stjørdal KFU

Faglig påfyll

- Vi ser fram til faglig påfyll og det sosiale, sier Roar Brekken og Hege Thornæs fra Stjørdal Kommunale Foreldreutvalg (KFU). De deltar på FUG-konferansen for aller første gang, men har lang erfaring som tillitsvalgte foreldre i kommunen.

Merkesaken for Stjørdal KFU har vært kursing av både foreldre, lærere og rektorer ved alle de 14 grunnskolene om verdien av et godt hjem-skole-samarbeid.

- Et slikt samarbeid er ofte det vanskeligste å få til. Det kan variere veldig fra rektor til rektor, men det er jo selve basisen og grunnmuren. Derfor er det viktig å avklare forventinger og roller på slike kurs, sier Brekken.

Marian Aasland fra Porsgrunn utdypet hva hun tok fatt på som ny FAU-leder ved Klevstrand barneskolen etter forrige Foreldrekonferanse: - Den hadde et dårlig rykte, dårlige resultater og var preget av mye mobbing, forteller hun.

Hun gikk i dialog med rektor, Elevrådet, SMU og SU for å få fokus på Opplæringslovens paragraf 9a – om elevenes psykososiale miljø. Hun jobbet målbevisst med å fokusere på lovverket, som er helt tydelig på at skolen har et ansvar for å forebygge og håndtere mobbing. Og hun fikk snudd tankegangen hos skolen til at den skal og bør forvente noe av foreldrene, bare de får vite hvordan de kan involvere seg.
 

Statssekretær Lisbet Rugtvedt

Skoletapere finnes ikke

Statssekretær Lisbet Rugtvedt fra Kunnskapsdepartementet sa at hun håpet alle deltakerne på konferansen blir ”foreldreambassadører” når de kommer hjem.

- Jeg vil at dere skal dra hjem med troen på at dere kan gjøre en forskjell, og at barna deres kan greie alt. Begrepet skoletaper finnes ikke, det er skolen som har tapt hvis eleven faller ut, sa hun med henvisning til frafallsdebatten.

Hun viste til at svært mange av de unge som faller ut av videregående, har mistet motivasjonen for læring. – De som mister motivasjonen, lærer heller ikke mer. Men de er ikke lei av å lære, de er lei av følelsen av å ikke lære noe relevant, sa hun.

Hun mente foreldre, spesielt på ungdomstrinnet, må være på vakt for å sikre at de grunnleggende ferdighetene i lesing og matematikk er på plass. John Hatties forskning viser blant annet at det betyr svært mye at foreldrene signaliserer forventninger og krav til barnas skolegang.
 

FUG-leder Loveleen Brenna
FUG-leder Loveleen Brenna

Ros til FUG

- Dette er noe FUG har pekt på lenge før Hattie, sa Rugtvedt, og rettet en takk til det nåværende FUG for god innsats med å løfte opp foreldrenes betydning i de fire årene de har virket. Hun takket spesielt leder Loveleen Brenna og nestleder Nina Bøhnsdalen for innsatsen gjennom to perioder, åtte år. Nytt utvalg skal oppnevnes av Kunnskapsdepartementet i desember.