Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldremøte i grunnskolen

Det er klokt å arrangere foreldremøter på en slik måte at skolen og foreldre blir bedre kjent med hverandre, at de fritt kan utveksle informasjon og ta opp aktuelle tema. Ved Fygle skole i Lofoten har de arbeidet aktivt med å skape en slik arena og hvor foreldremøter blir arrangert på foreldrenes premisser. Filmen viser forberedelsene til et foreldremøte og gjennomføringen av selve møtet.

Kontaktlærer, miljølærer og foreldrekontakt forbereder møtet i fellesskap. Elevene hjelper til ved å gjøre klart klasserommet for foreldrebesøk, og de lager maten som skal serveres. Når elevene engasjeres i møteforberedelsene vil det også i større grad motivere foreldrene til å komme på foreldremøtene. Når foreldrene ankommer møtet blir de møtt med smil og håndtrykk i døren av både elevenes kontaktlærer og skolens miljølærer.