Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvordan kan FAU best få gitt informasjon til alle foreldrene?

En av FAUs viktigste oppgaver er samarbeidet hjem-skole. For å kunne utøve dette på en fornuftig måte, er vi avhengige av å nå ut med informasjon til foreldre. Nå er ranselpost gammeldags. Vi er avhengig av å få tilgang til foreldres e-post-adresser, enten ved at skolen sender ut, eller at vi får adressene. I dag må vi samle disse inn selv, om vi vil ha dem, og det går ikke. Hva kan FUG gjøre for å sikre at FAUer får mulighet til å kommunisere med hjemmet på en effektiv måte?

Hva kan vi foreldre gjøre for at skolen skal få et mobbeprogram?

Vi er noen foreldre i min datters klasse som gjerne vil at skolen skal delta på Zero-programmet for å bli mobbefrie. Skolen vår har ikke noe mobbeprogram. Hvem skal vi kontakte?

Eksempler på oppgaver for FAU

Hva forventes av meg som FAU-medlem, og hva er de mest relevante sakene FAU bør jobbe med?