Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Det er så vanskelig å få foreldrene til å engasjere seg

Nå har jeg vært FAU-leder i fire år, og jeg ønsker meg avløsning. Men på vår skole er foreldrene så passive. De ser ned når det skal velges foreldrekontakt, og de sier nei til å sitte i FAU. Og ingen vil bli leder i FAU. Hva skal jeg gjøre?

Hvordan opprette konto for FAU eller KFU?

Finnes det en fasit, eller er det forskjellige måter å gjøre dette på?

Hvordan kan FAU best få gitt informasjon til alle foreldrene?

En av FAUs viktigste oppgaver er samarbeidet hjem-skole. For å kunne utøve dette på en fornuftig måte, er vi avhengige av å nå ut med informasjon til foreldre. Nå er ranselpost gammeldags. Vi er avhengig av å få tilgang til foreldres e-post-adresser, enten ved at skolen sender ut, eller at vi får adressene. I dag må vi samle disse inn selv, om vi vil ha dem, og det går ikke. Hva kan FUG gjøre for å sikre at FAUer får mulighet til å kommunisere med hjemmet på en effektiv måte?

Hva kan vi foreldre gjøre for at skolen skal få et mobbeprogram?

Vi er noen foreldre i min datters klasse som gjerne vil at skolen skal delta på Zero-programmet for å bli mobbefrie. Skolen vår har ikke noe mobbeprogram. Hvem skal vi kontakte?

Hva gjør en foreldrekontakt?

Jeg har lyst til å melde meg som foreldrekontakt, men er litt usikker på hva en foreldrekontakt egentlig gjør.

Hva forventes av meg som FAU-medlem?

Hva er de mest relevante sakene FAU bør jobbe med? Kan dere gi noen eksempler på oppgaver for FAU?

For hvor lang tid velges FAU?

Kan vi som sitter i FAU selv bestemme dette?

Hvordan kan foreldre påvirke kommunens fordeling av penger?

Vi foreldre er frustrerte over kommunens ressursbruk og dårlige skolebudsjett. Her dere noen tips til hva vi kan gjøre?

Har rektor rett til å delta på FAU-møtene?

Rektor pleier å møte opp på FAU-møtene, og skriver også referat for oss. Er dette riktig? Enkelte saker kan være litt vanskelig å diskutere når rektor er tilstede.

Kan jeg kreve at rektor går inn som vikar når læreren er borte?

Jeg vil at rektor skal gå inn som vikar nå som min datters lærer er borte, men han vil ikke. Kan jeg kreve det likevel?