Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvordan opprette konto for FAU eller KFU?

Endringer i banklovgivningen for noen år siden fikk konsekvenser for FAU-er (foreldrerådets arbeidsutvalg) og KFU-er (kommunale foreldreutvalg) som ønsker å opprette nye konti. Tidligere kunne man opprette et fiktivt organisasjonsnummer i banken og opprette en konto på grunnlag av det. Det er ikke lenger mulig.
2013-04-10

Hvordan kan FAU best få gitt informasjon til alle foreldrene?

En av FAUs viktigste oppgaver er samarbeidet hjem-skole. For å kunne utøve dette på en fornuftig måte, er vi avhengige av å nå ut med informasjon til foreldre. I 2013 er ranselpost gammeldags. Vi er avhengig av å få tilgang til foreldres e-post-adresser, enten ved at skolen sender ut, eller at vi får adressene. I dag må vi samle disse inn selv, om vi vil ha dem, og det går ikke. Hva kan FUG gjøre for å sikre at FAU'er får mulighet til å kommunisere med hjemmet på en effektiv måte?
2013-01-24

Hva kan vi foreldre gjøre for at skolen skal få et mobbeprogram?

Vi er noen foreldre i min datters klasse som gjerne vil at skolen skal delta på Zero-programmet for å bli mobbefrie. Skolen vår har ikke noe mobbeprogram. Hvem skal vi kontakte?
2012-01-20

Hva gjør en foreldrekontakt?

Foreldrekontaktene er kanskje de viktigste foreldrerepresentantene i skolen. De arbeider på gruppe/klasseplanet, og det er der grunnlaget for samarbeid mellom hjem og skole blir skapt.
2009-11-25

Eksempler på oppgaver for FAU

Hva forventes av meg som FAU-medlem, og hva er de mest relevante sakene FAU bør jobbe med?
2010-02-26

For hvor lang tid velges FAU?

Det står i loven at foreldrerådet, som består av alle foreldrene på skolen, velger et arbeidsutvalg (foreldrerådets arbeidsutvalg - FAU).
2009-12-03

Hvordan kan foreldre påvirke kommunens fordeling av penger?

Foreldre er ofte frustererte over kommunenes ressursbruk og dårlige skolebudsjetter. Her er noen tips til hva dere kan gjøre!
2009-12-03

Har rektor rett til å delta på FAU-møtene?

Nei, rektor har ikke rett til å delta på møtene i Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU er et foreldreorgan, valgt av foreldrerådet som består av alle foreldre som har barn ved skolen.
2009-12-03

Jeg vil at rektor skal gå inn som vikar, men han vil ikke. Hva kan jeg kreve?

Du kan som forelder ikke kreve at rektor går inn som vikar.
2009-12-03

Har en lærer lov til å se ned på meg og kalle meg ressurssvak bare fordi jeg ikke har utdannelse?

Nei, en lærer har ikke lov til å kalle deg ressurssvak eller se ned på deg. Hvilken rett har han til avgjøre hvilke ressurser du har?
2009-12-03