Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. En god skolehverdag for alle

 2. Hvordan kan foreldre bidra til et godt skolemiljø?

 3. Foreldre må ta grep foran Halloween

 4. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 5. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 6. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 7. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 8. Vil du ta verv i år?

 9. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 10. FUG mener klasselister må kunne deles

 11. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 12. Gode grunner til å ta verv på skolen

 13. Å bygge en skole for framtida

 14. Er du klar for foreldremøte?

 15. Aktive dager for FUG i Arendal

 16. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 17. Skolestart 2019

 18. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 19. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 20. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 21. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 22. Skjeve kaker blir også spist!

 23. FUG skuffet over kutt i Statped

 24. Mobbing - kva er rett definisjon?

 25. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 26. - Skolen har et humanitært problem

 27. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 28. Det viktige valget før sommeren

 29. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 30. Vi legger om til ny dataløsning

 31. Må få bedre rådgivning i videregående

 32. Lekser - til glede eller besvær?

 33. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 34. Stopp mobbing - råd til foreldre

 35. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 36. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 37. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 38. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 39. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 40. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 41. God jul fra FUG!

 42. Klare til dyst frå nyttår

 43. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 44. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 45. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 46. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 47. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 48. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 49. - Synd å sette barns læring på vent

 50. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 51. En god Halloween for alle barn

 52. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 53. Ledige stillinger

 54. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 55. Snakk sammen om skolemiljøet

 56. Laget rundt eleven - det er oss

 57. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 58. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 59. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 60. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 61. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 62. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 63. Adresse: Bø

 64. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 65. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 66. Nye FUG-filmer til skolestart

 67. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 68. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 69. Vi har fornyet oss!

 70. God sommer!

 71. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 72. Ivrige foreldre tok verv på straken

 73. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 74. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 75. Eit allsidig år for FUG

 76. Sykling, hjertesoner og dugnad

 77. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 78. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 79. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 80. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 81. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 82. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 83. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 84. Benedicte Bergseng Mælan er død

 85. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 86. Hugs Foreldreundersøkinga!

 87. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 88. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 89. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 90. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 91. En god Halloween for alle

 92. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 93. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 94. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 95. Sammen om hverdagsinkludering

 96. Bli med i nytt foreldrepanel

 97. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 98. Ny plakat og ny mobbelov

 99. FUG på Arendalsuka 2017

 100. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

Foreldremøte i grunnskolen - film


Det er klokt å arrangere foreldremøter på en slik måte at skolen og foreldre blir bedre kjent med hverandre, at de fritt kan utveksle informasjon og ta opp aktuelle tema. Ved Fygle skole i Lofoten har de arbeidet aktivt med å skape en slik arena og hvor foreldremøter blir arrangert på foreldrenes premisser. Filmen viser forberedelsene til et foreldremøte og gjennomføringen av selve møtet.

Kontaktlærer, miljølærer og foreldrekontakt forbereder møtet i fellesskap. Elevene hjelper til ved å gjøre klart klasserommet for foreldrebesøk, og de lager maten som skal serveres. Når elevene engasjeres i møteforberedelsene vil det også i større grad motivere foreldrene til å komme på foreldremøtene. Når foreldrene ankommer møtet blir de møtt med smil og håndtrykk i døren av både elevenes kontaktlærer og skolens miljølærer.

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring