Opplæringsloven (forskrift til opplæringsloven § 20-3) sier at skolen skal arrangere foreldremøter hver høst, like etter skolestart, for å informere om skolen, innholdet i opplæringen, foreldrenes medvirkning, rutiner og andre ting som kan være relevante for foreldrene.

Et godt foreldremøte er preget av aktivitet og dialog, ikke bare informasjon fra skolen. Det blir mer og mer vanlig at det er foreldrene som tar initiativ til og leder foreldremøtene.

Hva sier loven?

Skolen skal avholde et foreldremøte rett etter skolestart hver høst for å informere foreldrene om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant for foreldrene.

Les mer

Tips for gode foreldremøter

 • Lærerne og foreldrene kan samarbeide om å planlegge foreldremøtene. Hvis klasse-/foreldrekontakten inviteres med tidlig i planleggingen, kan han be de andre foreldrene om å komme med innspill til tema
 • Foreldremøtene bør ha en form som gjør at foreldrene og lærerne kan bli bedre kjent med hverandre, og at de fritt kan utveksle informasjon og ta opp aktuelle tema
 • Elevene kan være med på foreldremøte. De kan være med og gjøre klar klasserommet. Kanskje kan de også undervise foreldrene i for eksempel nettvett? 
 • Involver rådgiver/sosiallærer, helsesøster eller andre fra skolen i planleggingen og gjennomføringen av møtet
 • Skolen kan legge til rette for tolk, barnevakt eller andre ting som kan gjøre det lettere å inkludere flere foreldre
 • Gjennomfør spørreundersøkelser om hva foreldrene ønsker å snakke om på foreldremøtene
 • Ta opp temaer som er relevante for foreldrene: 
  • Mobbing og samhold
  • Nettvett
  • Lekser og hvordan hjelpe til
  • Hva lærer elevene på skolen, og hvordan kan foreldrene hjelpe til i de enkelte fagene?

Mange skoler opplever at interessen for foreldremøtene minker ettersom elevene blir eldre. Derfor er det ekstra viktig å involvere alle foreldrene i å lage gode foreldremøter som oppleves som nyttige, og å legge til rette for at alle kan komme.

Still spørsmål!

Her er noen forslag til ting du kan spørre om på foreldremøtet:

 • Hvilke forventinger har skolen til oss som foreldre?
 • Hva kan jeg forvente av skolen?
 • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?
 • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø?