Faltin Karlsen, som er førsteamanuensis på Norges Informasjonstekniske Høgskole, kritiserer et innslag i Schrödingers katt, der det ble hevdet at barn blir mer voldelige av å spille dataspill.

Karlsen mener at opplevelser og holdninger i familie og nærmiljø, er viktigere enn medier når det gjelder å forme holdninger til vold. Derfor er foreldrenes rolle så viktig.

Forskere mener at medievold ikke er ubetydelig, men at den spiller liten rolle for volden i samfunnet. En undersøkelse gjennomført av Medietilsynet, viste at 30 prosent av barn mellom ni og tolv år hadde spilt dataspill med aldersgrense 18 år. Her har foreldre et stort ansvar. De må ha kunnskap om og kontroll over hva barna driver med foran skjermen.

Les hele artikkelen her