Foreldre har hovedansvar for oppdragelse og opplæring (barneloven) frem til barnet er 18 år. Skolen skal hjelpe foreldrene med dette. 

Opplæringsloven § 9 A er tydelig på hva som er skolenes ansvar for å skape et godt og trygt skolemiljø. Men loven er ikke tydelig på når mobbing og krenkelser er skolens ansvar, og når det er foreldrenes ansvar.

På videregående skole er elevene nesten voksne eller voksne, og svært selvstendige. Derfor er det ikke naturlig at foreldrene har den samme tette "oppdragerrollen" som de har hatt i grunnskolen. Likevel er foreldrene ikke mindre viktige for ungdommene. Det som skjer på skolen og det som skjer på fritiden henger ofte sammen. Dette gjelder også det som skjer på nett og mobil.

Ofte vet lærerne mer om hva som skjer mellom elevene enn foreldrene. Dette er nyttig informasjon og viktig for foreldrene å kjenne til.

Les om hva man kan gjøre når skolemiljøet ikke er bra og samarbeidet ikke fungerer

Les om hvordan du kan være med å skape et godt skolemiljø

Foreldre har krav på og vil ha informasjon raskt

Hvis noe skjer på skolen, ønsker foreldrene god kontakt og rask informasjon fra kontaktlærer om hva situasjonen gjaldt og hvordan deres barn var involvert. På videregående skole er det ikke alltid foreldrene har krav på all informasjonen. Derfor er det viktig at læreren snakker godt med eleven det gjelder, og også snakker om hvordan foreldrene eventuelt kan hjelpe til. Foreldrene må kunne stole på at skolen håndterer situasjonene på en god måte, og at de blir involvert på riktig måte.

Kontaktlæreren vil som regel være den første foreldrene kontakter. Det er viktig å møte foreldrene på en god måte, lytte og følge opp, uansett om det gjelder en elev som blir mobbet, en elev som mobber, eller andre ting. 

Når skal foreldrene få beskjed om hendelser? 

Elevene og foreldrene skal få nok informasjon til å kunne vurdere om barna får oppfylt rettighetene sine, og hva de eventuelt skal gjøre for å sørge for at de får det. De må derfor få beskjed og inviteres til å samarbeide tidlig. Foreldrene kan bidra til å undersøke hva som har skjedd. 

Les om hvilken informasjon foreldre har krav på