Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldrerepresentanter

Tre voksne snakker sammen (Foto:Colourbox)

Når foreldre engasjerer seg, blir skolebarna mer motiverte og lærer mer på skolen. Et godt samarbeid mellom hjem og skole skjer gjennom god dialog og avklaring av roller og forventninger fra begge parter. 

Et tett samarbeid mellom hjem og skole om elevenes faglige og sosiale utvikling kommer den enkelte elev til gode.       (Foto: Colourbox)

Hvorfor har foreldrene rett til medvirkning i skolen?

Læringsplakaten og FNs menneskerettigheter understreker at hovedansvaret for oppdragelse og opplæring ligger hos foreldrene. Det er også klart definert i barneloven og opplæringsloven. FUG skal arbeide for at disse lovbestemmelsene får et reelt innhold, og at skolen legger til rette for at foreldrene får reell medvirkning.

Se i menyen til venstre hvilke verv du kan la deg velge inn i, og hva man jobber med her.

Hvem skal lære opp foreldrene?

Det er skolen som skal ta initiativ til samarbeid med foreldre og som har ansvaret for å lære opp foreldrene i hvordan de skal jobbe i de ulike vervene på skolen. Det er viktig at skolen tidlig signaliserer at foreldrene er viktige samarbeidspartner og at skolen er avhengig av et godt samspill for at elevene skal ha et godt skolemiljø.

FUG har utarbeidet et skoleringsopplegg som rektorene kan benytte i opplæringen av foreldre. Opplegget kan tilpasses den enkelte skole.

Her finner du skoleringsopplegget på bokmål.

Her finner du skoleringsopplegget på nynorsk.

Her finner du skoleringsopplegget på nordsamisk.