Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldresamarbeid

Nye forskrifter fra 1.8.2010 pålegger skolene å ha foreldresamarbeid inntil eleven er myndig (dvs inntil året eleven fyller 18 år)