Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldresamarbeid

Nye forskrifter fra 1.8.2010 pålegger skolene å ha foreldresamarbeid inntil eleven er myndig (dvs inntil året eleven fyller 18 år)

Utover det er det ikke lovpålagt å ha et formelt foreldresamarbeid i videregående skole. Raufoss videregående er et unntak, og det er et av få eksempler FUG kjenner til.

FUG-rådgiver Kjersti Falck har holdt foredrag her og ble imponert over systematikken i abeidet:

– De så på foreldrene som en ressurs og hadde fått formalisert et godt samarbeid. De hadde som mål at alle elever skal bestå og de var opptatt av at foreldre og skole må spille på lag for å oppnå dette, sier Falck.

Se FAUs nettside på Raufoss videregående skole, der vedtektene, årshjul og møteplan for FAU er lagt ut.

Se andre videregående skoler som har godt foreldresamarbeid her.