Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldreskole

Filmen viser konkret utdrag av foredrag og aktiviteter som gjøres på foreldreskolen. Storhamar skole på Hamar har lang tradisjon med å invitere foreldrene til samlinger over fire kvelder den høsten barnet begynner i første klasse. Rektor og FAU-leder er i fellesskap ansvarlige for opplegget.

Samlingene har to hovedmålsetninger:
- at foreldrene blir kjent med hverandre
- at skolen og foreldrene avklarer forventningene de har til hverandre