Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldrestøtten i hjemmet

I denne filmen gis det konkrete råd og tips om hvordan man som foreldre kan bidra mest mulig til sine egne barns skolehverdag i hjemmet. Vi er med en familie hjem og ser hvordan de prøver å engasjere seg i sine barns skolehverdag. Fagpersoner utdyper temaet med funn fra forskning om foreldrestøtte.

Mange foreldre føler de ikke strekker til faglig og kvier seg dermed for å hjelpe barna med skolerarbeidet. Forskning viser derimot at det er interessen og engasjementet som er viktigst for barnas utvikling. Viser man som foreldre interesse for barnas skole, vil det ha positiv innvirkning både på den sosiale og den faglige utviklingen. Derfor er det viktig at foreldre spør barna sine om skolen og skolehverdagen.