Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen er frivillig, og skolen bestemmer selv om den vil bruke den. Det er elevenes foresatte som skal gjennomføre den. Her får foreldrene mulighet til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole.

Det er utdanningsdirektoratet som i samarbeid med KS, Utdanningsforbundet, FUG og Elevorganisasjonen har laget brukerundersøkelsen for foreldre til barn i grunnskolen og i Vg1.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen gir foreldrene ett brukernavn for hvert barn foreldrene har på skolen. Det er viktig at skolen informerer hjemmene godt om hvordan de ønsker å gjennomføre undersøkelsen. FUG utfordrer FAU til å motivere foreldre til å delta. Skolen må å gjøre det lett for foreldre å få tilgang til undersøkelsen. De må også ha en plan for hvordan de skal bruke resultatene fra undersøkelsen, sammen med resultatene fra elevundersøkelsen og andre undersøkelser.

Mange skoler gjennomfører foreldreundersøkelsen i forbindelse med utviklingssamtaler eller konferansetimer. De har da datamaskin tilgjengelig og gir foreldre passord så de kan logge seg inn før eller etter samtalen. Det kan også gjøres i fellesskap på foreldremøte om man har nok maskiner tilgjengelige. En skole hadde premie til den klassen der høyest andel av foreldrene deltok på foreldreundersøkelsen. Det økte svarprosenten.