Visning: A A A A A
Giella Giella Giella

Foreldreundersøkelsen

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med KS, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Elevorganisasjonen utviklet en brukerundersøkelse for foreldre til barn i grunnskolen og i Vg1 i videregående opplæring.

Foreldreundersøkelsen er frivillig, og skolen bestemmer selv om den vil gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelsen er rettet mot elevenes foresatte, og oppfordrer dem til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at skolen gir foreldrene ett brukernavn for hvert barn foreldrene har på skolen. Det er viktig at skolen informerer hjemmene godt om hvordan de ønsker å gjennomføre undersøkelsen. FUG utfordrer FAU til å motivere foreldre til å delta på undersøkelsen, få skolen til å gjøre det lett for foreldre å få tilgang til undersøkelsen og ha en plan for hvordan de skal bruke resultatene fra undersøkelsen, sammen med resultatene fra elevundersøkelsen og andre undersøkelser.

Mange skoler gjennomfører foreldreundersøkelsen i forbindelse med utviklingssamtaler / konferansetimer. De har da datamaskin tilgjengelig og gir foreldre passord så de kan logge seg inn før eller etter samtalen. Det kan også gjøres i fellesskap på foreldremøte om man har nok maskiner tilgjengelige. En skole hadde premie til den klassen der høyest andel av foreldrene deltok på foreldreundersøkelsen. Det økte svarprosenten.