Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Utvalgsmedlemmene i perioden 2012–2015

I. Elisabeth S. Gundersen (leder), Eidsberg
Christian Hellevang (nestleder), Ås
Laila Aleksandersen Nutti, Kautokeino
Synøve Buan, Oslo
Tom Wennemo, Herøy
Ubah A. Aden (tidl. Abduqadir), Oslo
Øyvind Næss, Ørland (oppnevnt t.o.m 2013)
Helge Woie, Arendal