FUG rundt møtebordet desember 2014
FUG-møte desember 2014 (Foto: FUG)

- Dette er spennende verv i et viktig utvalg! Foreslå deg selv eller andre som har barn i grunnskolen eller i 1. videregående, oppfordrer FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Det er Kunnskapsdepartementet som skal motta forslagene til kandidater i vedlagte skjema.

Forslagene skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 1. oktober. Det er en fordel om de foreslåtte kandidatene har eller har hatt verv som tillitsvalgt forelder i skolen.

FUG fyller 40 år i 2016. I tillegg til å være et rådgivende organ for skoleforeldre og gi innspill og fremme foreldrestemmen til utdanningsmyndighetene, er også FUG en aktiv høringsinstans, arrangerer en stor, årlig Foreldrekonferanse samt holder en rekke foredrag for foreldre, skoleansatte og lærerskolestudenter rundt omkring i landet.    

Du kan lese mer om FUG her.

Her er medlemmene av det sittende utvalget

Elisabeth og Ubah
Fra Foreldrekonferansen (Foto: FUG)

Bredt sammensatt

Det nye utvalget skal oppnevnes med en leder, en nestleder, fem vanlige medlemmer og to varamedlemmer. Utvalget har fem ordinære møter i året. 

Medlemmene deltar ellers på relevante faglige samlinger, møter og konferanser, holder innlegg og bidrar med å skrive høringssvar, blant annet. Utvalget deler sekretariat med Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Oslo.

Kunnskapsdepartementet er opptatt av at utvalget er sammensatt slik at begge kjønn, ulike deler av landet og ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. Utvalget vil bli utnevnt i en kongelig resolusjon ved utgangen av 2015.

Det tas sikte på at nytt FUG skal våre opprettet innen 01.01.2016.

Fristen for forslag er 1. oktober. Del gjerne denne oppfordringne - alle kan komme med forslag!