- En dags forskjell i fødselsdato kan føre til 11 måneders forskjell i når barnet ditt får plass i barnehage. Dette er åpenbart urimelig, sier Egil Dahl, nestleder i FUB og far til tre.
Nestleder i FUB, Egil Dahl

FUB mener det er viktig at kommende foreldre er klar over forskjellsbehandlingen som følger av lovfestet rett til barnehageplass slik retten er utformet i dag:

Barn som fyller ett år før 31. august har lovfestet rett på plass. Blir barnet født 1. september eller senere har det ikke rett til plass.

Erfaringsmessig har mange foreldre med barn født etter hovedopptaket likevel fått tilbud om plass. Men dette har vært svært uforutsigbart og vanskelig å planlegge arbeid og familieliv etter, noe Dahl har personlig erfaring med.

Kutt i 2011?
Fra og med 1. januar 2011 tror FUB situasjonen blir verre. Da overføres hele finansieringsansvaret for alle barnehager fra stat til kommune, til tross for at FUB og mange andre har advart om at dette bør utsettes.
 
I tillegg mener KS at staten overfører 1,5 millarder kroner for lite til å gi et fullgodt barnehagetilbud.

FUB frykter derfor at kommunene kommer til å kutte i barnehagetilbudet allerede i 2011, fordi det er lettere for dem å kutte i barnehagene enn i andre tunge sektorer som skole og eldreomsorg. Noe av det første de kommer til å kutte i er tilbud om plass til barn som er født etter hovedopptaket og ikke har lovmessig krav på plass.

- Da blir det lenge å vente på plass for de som er unnfanget i juleferien og født på høsten – i verste fall 11 måneder ekstra, sier Dahl.

Ønsker forutsigbarhet
- Foreldre som bruker juleferien til å lage barn må være klar over at de for en lang periode velger mellom enten ulønnet permisjon fra jobben eller uformelle omsorgsordninger, som for eksempel dagmamma. Derfor vil FUB endre loven slik at alle barn får et lovmessig krav på plass når de fyller ett år, understreker Dahl.

Se også Statistisk Sentralbyrå om få fødsler men mange unnfangelser i juleferien.

Les hva KS uttaler om statsbudsjettet og underfinansiering av barnehagereformen.