- Digitale hjelpemidler kan bidra til å gi et nytt innhold i faget for mange elever. De kan forenkle tilgangen og åpne for bedre forståelse av faget. Slike hjelpemidler kan også bidra til bedre kommunikasjon mellom hjem og skole, sier nestleder i FUG, Nina Bøhnsdalen, som deltar på årets NKUL-konferanse i Trondheim 4. - 6. mai.

Bøhnsdalen mener det er viktig at FUG er tilstede på lærernes egen arena, for å minne om det viktige hjem-skole-samarbeidet. Over 750 lærere, studenter og representanter fra kommuner og fylkeskommuner er samlet i disse tre dagene. Mange har besøkt FUGs stand i utstillingsområdet med spørsmål og innspill.

Filmer om hjem-skole

En rekke tekniske læremidler fra kart- og oppslagverk til hjelpemidler for spesialundervidning blir demonstrert i utstillingsområdet på NTNU, i tillegg til at aktuelle temaer tas opp i plenum og sesjoner.

Torsdag ettermiddag holdt FUG-medlem Øyvind Næss et 40 minutter lang foredrag om hjem-skole-samarbeid i grunnopplæringen. - Systematisk foreldredeltagelse er viktig blant annet for å bidra til å hindre frafallet i den videregående skolen, sa han blant annet.

Næss viste til materiell, råd og aktuelt fagstoff som finnes på FUGs hjemmeside. En av kortfilmene, Hvordan få til et godt samarbeid mellom hjem og skole, ble vist i foredraget. Filmen er en av ialt 11 korte filmer og diskujonssnutter som FUG fikk produsert om hjem-skole-samarbeid i fjor.

Filmene finner du til nedlasting her.