- Vi ønsker å være der foreldre er, derfor går vi nå ut på Facebook, sier Loveleen Rihel Brenna, leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

I fjor fikk FUG over 400 henvendelser fra foreldre som hadde spørsmål om hvordan man organiserer seg i skolen og hva som forventes når man blir foreldrekontakt eller medlem av FAU. Et tredje tema som gikk igjen i fjor, var mobbing.

- Dette er ofte de vonde og tidkrevende sakene. Mange fortvilte foreldre tar kontakt med oss fordi de ikke kommer noen vei med sin mobbesak. De opplever å ikke bli hørt eller forstått, selv om lovverket er helt klart på hva som er skolens plikt i slike tilfeller, sier Brenna.
 

Vil ha innspill!

FUG er også rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i skolepolitiske saker. Utvalget deltar i nasjonale arbeidsgrupper, er høringsinstans og deltar og bidrar på kurs og konferanser som handler om utdanning og skole.

- Vi er til for foreldre med barn i skolen. Derfor håper vi mange vil følge oss på Facebook og gi oss verdifulle innspill! Bruk oss, og spre informasjonen om oss videre, sier Loveleen Brenna.