FUG-leder i panel signerer Partnerskap mot mobbing
Foto: FUG

Frokostseminaret skjer tirsdag 15. august kl. 08.30-09.30 på Clarion Hotel Tyholmen, Torungen.

Du kan melde deg interessert i arrangementet her.

Den nye mobbeloven som trådte i kraft 1. august har vakt debatt men også fått bifall. Både FUG og andre har vært kritiske til at enkeltvedtaket fjernes.

- Mye er bra, men vi kunne ha opprettholdt enkeltvedtaket som et rettslig vern for elevene som opplever mobbing, selv om skolene nå har fått en skjerpet aktivitets- og dokumentasjonsplikt. Dette blir viktig å evaluere, sier Müller.

Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing
Foto: FUG

Enklere å forstå?

Etter den første temabolken der FUG-lederen og Elevorganisasjonen deltar utfra et elev- og foreldreperspektiv, går diskusjonen videre til bolk to.

Her blir spørsmålet om den nye loven blir et bedre verktøy for lærere, skoleledere og skoleeiere i arbeidet mot mobbing. De nevnte gruppene deltar i denne debatten.

Til slutt spør debattleder Aslak Bonde om den nye loven blir enklere å forstå og håndheve. Både skoleeier, fylkesmenn og Barneombudet vil diskutere dette.

Debattene er på 20 minutter hver, og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sitter i alle de tre panelene.

Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom regjeringen og 13 organisasjoner, der også FUG og FUB er med.

Også FUB deltar i to arrangemenet om mobbing i barnehagen i Arendal.

Velkommen til viktige diskusjoner i Arendal!