FUG-medlem Lise Lundh har sittet i referansegruppen til ekspertutvalget som la frem rapporten ”Inkluderende fellesskap for barn og unge” 4. april. Utvalget ble ledet at professor Thomas Nordahl.

Lundh sier i et bloggintervju med Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) at forslaget om å fjerne spesialundervisningen møtte sterke motreaksjoner fra flere tunge aktører i referansegruppen.

Stort paradoks

- Vi hadde vel forventet at elevenes rettsvern heller ble styrket. Det er et stort paradoks at elever som har ekstra utfordringer med å lære, blir sittende med ufaglærte assistenter i så stor grad som de gjør i dag, sier hun blant annet i intervjuet.

-  Å tette hullet i opplæringsloven, og sikre alle elever kompetent pedagogisk personale, hadde vært et godt skritt i riktig retning. Kvalifiserte lærere i førstelinjen ville gjort mye for å rette opp de problemene vi ser for elever med lærevansker / spesialundervisning, sier hun.

Savner foreldreperspektivet

Lise Lundh sier at foreldreperspektivet og hjem-skole-samarbeidet var noe av det de etterlyste underveis i møtene med ekspertutvalget.

- Det kommer jo fram i kunnskapsgrunnlaget at mange elever blir undervurdert og blir møtt av lave forventninger og ”vaffelpedagogikk” istedenfor reell tilrettelagt undervisning.

- I tillegg vet vi at veldig mange foreldre sliter seg ut fordi de ikke føler seg hørt av skolen med sin kunnskap om eget barn. Elever med lærevansker er en sammensatt gruppe. Mange faller mellom de berømte stolene. Det er derfor ekstra viktig å opprette et godt samarbeid med disse foreldrene, og vise lydhørhet for deres kjennskap til sitt barn, ikke minst om hvor barnets styrker er.

- Å lytte til foreldrene er avgjørende for å kunne tilrettelegge riktig mener vi, og dermed for å utnytte og bygge opp under elevenes læringspotensial, sier Lise Lundh i intervjuet med Gitlesen.