Beckham har den siste tiden hatt permisjon fra jobben som LO-sekretær i Hordaland mens han leder FUG. Han tiltrer sin nye jobb umiddelbart men vil lede FUG-utvalget frem til ny leder er utnevnt.

- Den nye jobben min lar seg dessverre ikke kombinere med en så intens og krevende oppgave som det å lede FUG er. Derfor er det med tungt hjerte jeg nå sier fra meg dette viktige vervet. Men jeg kommer til å lede arbeidet gjennom høsten og vil forsette å engasjere med i skolepolitikk og det viktige hjem-skole-samarbeidet, sier Beckham.
 
FUG oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på fire år, og Beckham er oppnevnt som leder ut 2015. Det er Kunnskapsdepartementet som nå håndterer den videre prosessen.