- Vi er et utvalg som har sterke meninger, og som er bra sammensatt. Vi skal være enige og uenige med dere i saker framover, sa FUG-leder Christopher Beckham til kunnskapsministeren.

Av saker FUG spesielt vil jobbe for framover er at det opprettes flere kommunale foreldreutvalg (KFU) rundt omkring i landet, og at flere skoler får rådsorganer som fungerer. Mange skoler mangler for eksempel Samarbeidsutvalg (SU) der både elever og foreldre er representert.
 

Skoleforfall

- Vi mener også det er viktig å ta opp forfallet ved mange skoler i Norge. Skoler må stenge og elever busses lange avstander til reservelokaler fordi kommunene ikke har råd til rehabilitering.

- Selv om vedlikehold av skolebygg er et kommunalt ansvar, mener vi departementet burde sette av øremerkede midler til dette, og hvis nødvendig sette kommuner under administrasjon, sa FUG-lederen.

Mobbing og læringsmiljø

- Vi er veldig glade for at dere stiller dere til rådighet for FUG og ser fram til mange diskusjoner. Foreldrestemmen er avgjørende viktig. Gang på gang blir jeg slått av den sterke sammenhengen mellom foreldrenes interesse og barnas læring på skolen, sa Halvorsen.

Hun pekte på at FUG er en viktig kraft inn i den politiske debatten om skolesaker. Både mobbing, læringsmiljø, leksehjelp, valgfag og lærertetthet tror hun blir viktige fellestemaer framover. Foruten forslaget til ny læreplan der sidemålsdiskusjonen står sentralt.

- Mobbing og læringsmiljø er to områder som egner seg svært dårlig til skippertaksjobbing. Vi må sammen få skolene til å være på tå hev og jobbe med dette hele tiden, sa Halvorsen, og viste til at FUG er blant de som har signert Mobbemanifestet.