Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Eksamen

FUGs prinsippnotat om Vurdering

Vurdering er en viktig del av læringsprosessen. Alle former for vurdering gir retning for arbeidet videre. FUG mener at vurderingspraksisen kan forbedres i norsk skole og at foreldre må få god informasjon. På den måten kan de bidra til bedre resultater.

Prinsippnotat om vurdering

2015-01-08
Hele barnet hele løpet ppt

Kronikk: Mobbing i barnehagen

I et nytt forskningsprosjekt svarer både barn, foreldre og ansatte at mobbing skjer i barnehagen. Altfor ofte tenker de voksne: «Det går seg nok til.»

2014-11-07

Lærerstreiken

FUG er skuffet over bruddet i forhandlingene og hadde faktisk god tro på en løsning. Dette er en legitim konflikt i arbeidslivet. Alle slike konflikter rammer en 3. part. På vegne av våre barn håper vi på en god løsning for alle parter så fort som mulig.

2014-08-19
Første skoledag gutt og foreldre

Skolestart: Foreldre betyr en forskjell

Den forventningsfulle seksåringen med nye klær og ny ransel som holder en venninne i hånda på vei inn i klasserommet. Stolte og rørte foreldre med klump i magen og kameraet klart. Slik er bildene våre av første skoledag.

2014-08-15
Two Boys Sitting

FUGs prinsippnotat om søskens rett til å gå på samme nærskole

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til.

2014-03-27
©PHOTOPQR/L

FUG sitt prinsippnotat om trygg skoleveg og skoleskyss

FUG har drøfta skoleskyss og trygg skoleveg. Dette er noko foreldre har stor interesse av og som FUG får spørsmål om. Derfor har utvalet laga eit prinsippnotat der vi drøftar nokre sider ved dette og legg fram kva vi meiner.

Les prinsippnotatet her.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei.

2013-11-08
E. Strengen Gundersen

Brev til Røe Isaksen

FUG har sendt brev til den nye kunnskapsministeren. Kampen mot frafall, et godt læringsmiljø, en sterk offentlig skole og nei til karakterer på barnetrinnet er fire saker FUG ønsker å vektlegge.

2013-11-04

Prinsippnotat om skoleskyss

I dette prinsippnotatet reiser FUG problemstillinger knyttet til farlig skolevei, hvor langt barnet skal gå, skyss etter SFO, leksehjelp og kulturskoletilbudet, tid på bussen og foreldrenes ansvar. 

 Her kan du lese prinsippnotatet

2013-10-24
Kampen skole Beckham

Voksne har ansvar for at barna får seg venner

Vi voksne har et ansvar for at andres barn trives og har venner.

2013-09-02
Elever rekker opp hender

FUGs prinsippnotat om klassestørrelse og lærertetthet

FUG mener at lærerne er skolenes viktigste ressurs. Økt lærertetthet gir bedre mulighet for tilpasset opplæring for alle elever. FUG ser klare fordeler ved at den enkelte skole kan organisere elevgrupper ut fra lokale forutsetninger og behov. Derfor ønsker FUG at normen skal settes på skolenivå.

2013-06-25