Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Barn i lek

FUGs problemnotat om skolefritidsordningen (SFO) – behov for evaluering

Foreldreutvalget får henvendelser fra foreldre om SFO. Tilbudet om SFO varierer mye fra sted til sted. Foreldreutvalget har oppfordret Kunnskapsdepartementet til å foreta en bred evaluering av SFO.

2015-02-27
Jente i klasserom

FUGs prinsippnotat om spesialundervisning

FUG foreslår en felles nasjonal klageinstans for spesialundervisning som sikrer elever like rettigheter uansett hvor de bor i landet. FUG ønsker at denne klageinstansen skal ha mulighet til å gi sanksjoner til skoleeier når elever ikke får den opplæringen de har krav på. FUG mener at retten til spesialundervisning ikke må svekkes.

2015-02-13
Mathematics

FUGs prinsippnotat om regning og matematikk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen mener at økt motivasjon til og læring i regning og matematikk krever tidlig og koordinert innsats.

Derfor er Foreldreutvalgets forslag til tiltak rettet mot skolemyndighetene, lærerutdanningen, skolen og foreldrene.

2015-02-09
hjelp til lekser

FUGs prinsippnotat om lekser

FUG mener at foreldres engasjement er viktig for elevenes motivasjon i skolearbeidet. Foreldrene skal etterspørre, framheve hvor viktig det er å lære og støtte sine barn i deres opplæring. Men FUG ønsker ikke pålagte hjemmelekser. Utvalget har laget et prinsippnotat for å utdype sitt syn.

Les prinsippnotatet om lekser her

2015-02-05
Eksamen

FUGs prinsippnotat om Vurdering

Vurdering er en viktig del av læringsprosessen. Alle former for vurdering gir retning for arbeidet videre. FUG mener at vurderingspraksisen kan forbedres i norsk skole og at foreldre må få god informasjon. På den måten kan de bidra til bedre resultater.

Prinsippnotat om vurdering

2015-01-08
Hele barnet hele løpet ppt

Kronikk: Mobbing i barnehagen

I et nytt forskningsprosjekt svarer både barn, foreldre og ansatte at mobbing skjer i barnehagen. Altfor ofte tenker de voksne: «Det går seg nok til.»

2014-11-07

Lærerstreiken

FUG er skuffet over bruddet i forhandlingene og hadde faktisk god tro på en løsning. Dette er en legitim konflikt i arbeidslivet. Alle slike konflikter rammer en 3. part. På vegne av våre barn håper vi på en god løsning for alle parter så fort som mulig.

2014-08-19
Første skoledag gutt og foreldre

Skolestart: Foreldre betyr en forskjell

Den forventningsfulle seksåringen med nye klær og ny ransel som holder en venninne i hånda på vei inn i klasserommet. Stolte og rørte foreldre med klump i magen og kameraet klart. Slik er bildene våre av første skoledag.

2014-08-15
Two Boys Sitting

FUGs prinsippnotat om søskens rett til å gå på samme nærskole

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sokner til. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til.

2014-03-27
©PHOTOPQR/L

FUG sitt prinsippnotat om trygg skoleveg og skoleskyss

FUG har drøfta skoleskyss og trygg skoleveg. Dette er noko foreldre har stor interesse av og som FUG får spørsmål om. Derfor har utvalet laga eit prinsippnotat der vi drøftar nokre sider ved dette og legg fram kva vi meiner.

Les prinsippnotatet her.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei.

2013-11-08