Partnerskap mot mobbing består av 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage som samarbeider med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø. Alle vil ta sin turnus på standen i folkevrimmelen denne uka.

FUB-leder Marie Skinstad-Jansen og FUG-leder Gunn Iren Müller vil delta på hver sine vakter i tiden mellom 13.00 og 17.00. Her vil de by på informasjon om partnerskapets felles mål til alle som stikker bortom.

Halloween gotteri og bøtte
(Foto: FUG)

Foreldrene viktige

- Foreldrene er viktige i arbeidet med å få til et godt skolemiljø. Både det å bli kjent med andre foreldre og deres barn, og at barna blir bedre kjent med hverandre, er viktig for miljøet. Dette kan skje på sosiale arrangement som foreldrene tar initiativ til, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Foreldrenes rolle i arbeidet med å få til gode psykososiale miljøer i barnehage og skole står spesielt i fokus i PMM dette året.

- Mobbing skjer i barnehagen. Et godt samarbeid mellom de ansatte og foreldrene kan bidra til trygghet og trivsel i barnegruppa. Det at barna får seg venner og føler seg inkludert, vet vi har stor betydning for barnets videre løp på skolen og senere, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

logo blå PMM

Nytt nettsted

Du kan finne ut mer om Partnerskap mot mobbing ved å følge PMM på Facebook! Her vil det komme mer informasjon om Arendalsuka etter hvert.

Vi anbefaler også PMMs nye nettsted og spesielt nettressursen videltar.no som gir gode tips til medvirkning for både elever, foreldre og ansatte.  

Gunn Iren Müller med i Partnerskap mot mobbing
Gunn Iren Müller t.h. (Foto: PMM)

FUG med i debatt

FUG-leder Gunn Iren Müller skal også delta i en paneldebatt i Arendal, på et arrangement om betydningen av lærerens kompetanse. Det skjer i regi av Lektorlaget og er utenom partnerskapets opplegg.

Debatten foregår på Brasseri Solsiden tirsdag 13. august kl. 11.00 – 12.00.

Vel møtt til dere som skal på Arendalsuka - og følg med på Facebook og nett!