Solveig Hvidsten Dahl fra Skolelederforbundet, FUG-leder Gunn Iren Müller og Elevorganisasjonens leder Rahman Chaudhry på Arendalsuka 2017
Solveig Hvidsten Dahl fra Skolelederforbundet, FUG-leder Gunn Iren Müller og Elevorganisasjonens leder Rahman Chaudhry på Arendalsuka 2017. Foto: FUG

Det første arrangementet fant sted på Clarion Hotel Tyhomen i dag morges og hadde overskriften "Ny lov om mobbing – får jeg det bedre nå?" Tilstede var både skoleeiere, medlemsorganisasjoner, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Barneombudet og FUG.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Elevorganisasjonens leder Rahman Chaudhry og FUG-leder Gunn Iren Müller på Arendalsuka 2017
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, Elevorganisasjonens leder Rahman Chaudhry og FUG-leder Gunn Iren Müller. Foto: FUG

Utgangspunkt for debatten var spørsmålene: "Får eleven det bedre, blir den nye loven et bedre verktøy for skolen, og blir loven enklere å forstå og håndheve?" FUG-leder Gunn Iren Müller håper at vi med den nye loven benytter muligheten til å gjøre endringer i skolen, hvor foreldrene får anledning til å både delta og bidra til et godt læringsmiljø. Det må ikke gå for lang tid før loven blir evaluert, for å få svar på om de nye bestemmelsene fungerer og har ført til en bedring i mobbesaker.

– Til syvende og sist handler det om at skolen håndterer mobbesaker når de dukker opp, men det viktigste er det som skjer i det daglige arbeidet med skolemiljøet. Dette må gjøres i samarbeid med foreldrene, avsluttet Gunn Iren Müller debatten med.