- Det er viktig for FUG å også delta på lærernes arenaer, sier FUG-medlemmene Laila Aleksandersen Nutti og Øyvind Næss som er i Trondheim.

Som tidligere deler FUG ut materiell om hjem–skole-samarbeid og annet relevant stoff om foreldremedvirkning. FUGs hjemmeside www.fug.no har gode råd, tips og nedlastbart materiell som mange etterspør, og blir vist, når de besøker standen.

- Dette er en viktig møteplass for alle med interesse for opplæring og læring. Her presenteres mange temaer og verktøy som både handler om barnas skolehverdag og hjem-skole-samarbeidet. Vi tror det er nyttig å gjøres oss synlig på en slik arena, samtidig som vi selv lærer av å se og høre på andre utstillere, sier Næss og Nutti. 

Les mer om NKUL 2012 her.