FUG-medlemmene 2012-15
FUG-medlemmene 2012-15

FUG har allerede over 1050 venner på Facebook og legger jevnlig ut aktuelt skolestoff her, gjerne med foreldrevri. Her forsøker vi også å invitere til debatt.

- Vi er et uavhengig utvalg som består av foreldre – og vi er til for foreldre. Vi skal gi råd om skolesaker til foreldre og bringe de sakene vi ser foreldre er opptatt av videre til myndighetene. Derfor er vi helt avhengige av å høre hva foreldrene erfarer i sin skolehverdag, sier Beckham.

Mange spørsmål

- Hvordan fungerer samarbeidet med skolen? Er læringsmiljøet og klasseledelsen god nok? Tar skolen arbeidet med mobbing på alvor? Hva er min jobb som FAU-representant eller klassekontakt?

Dette er spørsmål FUG får rundt 500 av i løpet av året. Ofte pr. telefon eller mail, men stadig oftere også via Facebook.

Forskning viser at foreldrenes engasjement, både overfor sitt eget barn, men også i forhold til skolen, klassen og andre foreldre, betyr mye for barnets trivsel og læring.
 

Beckham
Beckham

- Følg oss!

- Følg oss på Twitter, spre info om at vi er her og si din mening! oppfordrer FUG-lederen. Han har selv vært en aktivt tvitrer lenge under navnet @bergenbeck.

FUGs navn på Twitter blir @FUGforForeldre. Her vil mange av de samme sakene og debattene som legges ut på Facebook også deles. Noe kan være stoff fra FUGs nettside www.fug.no.