Jente bakfra med musefletter i klasserom
(Foto: Colorbox)

Du har kanskje hørt om "praksissjokket” – den tilstanden mange nyutdannede lærere opplever når de skal ut i skolen og møte foreldre.

Mange lærerne er helt uforberedt på å skulle lede foreldremøter, gjennomføre utviklingssamtaler eller ta opp temaer som mobbing og lærevansker med foreldrene. Noen oppgir dette som et reelt sjokk, og noen slutter i yrket.

Gunn Iren Müller alvorlig
(Foto: FUG)

Skuffet

Selv om den nye lærerutdanningen nå skal økes til fem år i henhold til regjeringens ”Lærerløft”, har fortsatt samarbeidet mellom hjem og skole og foreldrekontakt fått minimalt med plass i den nye rammeplanen for lærerutdanningen.

Kun i fagene kroppsøving og KRLE er foreldre nevnt, i tillegg til den nye RLE-delen.

- I begge våre høringssvar meldte vi vår bekymring og hadde konkrete forslag – men ble ikke hørt. Det får vi bare ta til etterretning, men vi er svært skuffet, sier Gunn Iren Müller.

Skolens ansvar

Fra forskning vet vi at foreldreengasjement og et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for hvordan elevene trives og lærer.

Det er skolen og skolens ansatte som er den profesjonelle part og ansvarlig for at et slikt samarbeid med foreldrene etableres og fungerer. Og det er utdanningen som må forberede kommende lærere på den virkeligheten de møter.

- Møte med foreldrene kan være utfordrende. Lærerne trenger kunnskap og erfaring for å kunne stå bedre rustet til dette vanskelige og mangfoldige oppdraget. FUG mener lærerstudentene må trene på disse tingene i løpet av utdanningen, både gjennom metodene i undervisningen og i praksisperiodene ute på skolene, skrev FUG blant annet i sitt høringssvar.

Elever rekker opp hender
(Foto: Colourbox)

Relasjonsarbeid

I sitt høringssvar sier også FUG at det er for lite fokus på lærerens rolle som relasjonsbygger og klasseledelse i den nye rammeplanen.

- En lærers viktigste oppgave er å være en trygg voksen som elevene kan stole på. Elevene skal møte en voksen som ser dem og anerkjenner dem i hverdagen, sier Gunn Iren Müller.

Læreren må også være en tydelig klasseleder som skaper et godt klassemiljø, hvor alle elevene opplever tilhørighet og føler seg inkludert. Læreren skal i tillegg være en trygg voksen for foreldrene, og kunne møte foreldrene med respekt og likeverd.

Se FUGs høringssvar til forskrift om rammeplan for de nye grunnskolelærerutdanningene.

Se FUGs høringssvar til de nasjonale retningslinjene for femårig grunnskolelærerutdanning her.

Slik ble vedtaket.