Gode relasjoner er svært viktig for at elevene skal føle seg likt og verdsatt i skolen. Dette danner grunnlaget for god helse, trivsel og læring, og i denne sammenhengen er kommunikasjon helt sentral.

FUG ser på tildekking av ansiktet som et hinder for god kommunikasjon. God kommunikasjon handler ikke bare om tale, det handler også om ansiktsutrykk og mimikk.

Åpenhet og tillitt

Åpenhet og tillit er verdier som gjelder alle skoler i hele grunnopplæringen. God kommunikasjon handler om åpenhet og tillit.

Det å være tildekket inngir ikke åpenhet og innbyr ikke til tillit. Når elevene ikke kan se ansiktene til hverandre når de jobber sammen, og ansiktsuttrykkene ikke er synlige, kan det gi kommunikasjons- og tillitsproblemer.

Lærere kan oppleve vanskeligheter med å kommunisere med elever som har dekket ansiktet, og elever kan kvie seg for å be om hjelp fra lærere som har tildekket ansikt.

Se hele FUGs høringssvar her