FUG har fått gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre, der 1895 foreldre har svart på spørsmål om lekser og sin rolle som leksehjelper for sine barn.

Halvparten av de spurte mener leksene bør gjøres ferdig på skolen, men den andre halvparten vil at de skal gjøres hjemme. Så mange som 36 % svarer at de føler de kommer til kort som leksehjelper av og til og 3 % svarer at de alltid kommer til kort.

- Dette er alvorlige tall og forklarer nok hvorfor så mange foreldre vi fjerne lekser, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Nytt stoff

Så mange som 38 % av foreldrene svarer i FUGs undersøkelse at de ikke opplever at leksen er tilstrekkelig forklart på skolen, og 18 % sier at leksen er helt nytt stoff. Dette bekymrer også FUG.

- En lekse skal være repetisjon av kjent stoff. Det skal være tydelig for eleven hva som er leksen, og den skal være tilpasset elevens mestringsnivå. Og så skal læreren gi tilbakemelding på leksen i etterkant. Bare på den måten kan både eleven og foreldrene vite om den er gjort riktig. Dette slurves det med i dag, sier Beckham.

I sitt vedtak på FUG-møtet i Bergen i går, gikk utvalget inn for fortsatt hjemmelekser, men under forutsetning av at leksehjelp blir innført gradvis på ungdomstrinnet, med en start på 10. trinn. Etter hvert ønsker FUG at tilbudet skal gjelde hele ungdomstrinnet og at leksehjelpen gis av faglig kvalifisert personell.

Vise interesse

I følge FUGs undersøkelese svarer så mange som 94 % av foreldrene at de hjelper barna med leksene.

- Det viser at viljen og interessen blant foreldrene er stor, selv om mange dessverre føler de kommer til kort i rollen som leksehjelper. Derfor må leksehjelpstilbudet utvides. Uansett er foreldrenes engasjement avgjørende viktig for barnets læring og motivasjon. Det viser forskning, sier Beckham.

Undersøkelsen ligger i lenken under bildet.

Les FUGs vedtak om lekser her.

Les Aftenpostens artikkel om undersøkelsen her.