FUG har i en årrekke mente at det må settes inn sanksjoner overfor de skolene og skoleeieren som ikke følger opp brudd på Elevenes arbeidsmiljølov, paragraf 9a i Opplæringsloven.

Etter tilsynet i 2010 var det bare 11 av 129 skoler som hadde alt på stell. Dessverre er det ikke blitt så veldig mye bedre. Utdanningsdirektoratets rapport som ble presentert sist uke viser av totalt 378 kontrollerte skoler og 149 kommuner i 2010 0g 2011, var det bare 49 skoler og 10 kommuner som ikke får reaksjoner.

Mange av skolene har ikke dokumentert hvordan de evaluerer sitt arbeid med skolemiljøet eller hvordan de forebygger mobbing. Undersøkelsen viser også at få skoler har en rutine for å varsle skoleledelsen om mobbing.

- Veldig bekymringsfullt. Dette er og blir skolen og skoleeiers ansvar, sier FUG-lederen.

Svært fortvilet

Mobbing er de mest alvorlige sakene FUG får henvendelser om, mellom 50 - 60 pr. år. Det er ofte dramatiske og tidkrevende saker der foreldrene har prøvd alt før de ringer FUG.

- Foreldrene føler de stanger hodet mot veggen, og de er svært fortvilet, sier Beckham, og legger til:

- Vi må ha den ferske dommen fra Høyesterett mot Kristiansand kommune friskt i minne. Dommen peker på det soleklare ansvaret skolen og skoleeier har for mobbing. La oss håpe at dommen har skjerpende virkning, sier Beckham.

Som part i Manifest mot mobbing, er FUG glade for at så mange som 330 kommuner nå har signert og vil følge opp lokalt.

– Men det holder ikke med fagre ord og fine mobbeprogram hvis de ikke er forankrets hos både personalet og elevene og jobbes med hver dag, sier han.