Gutt som er lei seg

Djupedalutvalget er oppnevnt av regjeringen for å se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen. Utvalget ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal.

Du kan følge dem og gi innspill her.

Følger ikke loven

– Vi mottar mange fortvilte henvendelser om mobbing. Ofte har mobbingen pågått over tid og fått store konsekvenser for barna og de unge. De kommer inn i en negativ spiral og det påvirker hele familien, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

FUG mener kapitel 9a i Opplæringsloven er et godt kapittel, men problemet er at loven ikke følges.

– Foreldre som ringer oss sier at de opplever et stort sprik mellom intensjonen i loven og den virkeligheten de og barna deres opplever, sier hun.

Elisabeth Strengen Gunder på FUGkonferansen

Maktesløse

Foreldre er ofte dypt fortvilet og opplever en maktesløshet fordi de med loven i hånd har retten på sin side, men barnet får ikke oppfylt sine rettigheter.

 "Når foreldre viser til skolens plikt til å sette inn tiltak, har ofte ikke skolen kompetanse til å følge opp. Noen ganger blir anklager snudd mot barn og foreldre, og skolen sender i enkelte tilfelle en bekymringsmelding til barnevernet.”, skriver FUG, og tilføyer:

”Ofte får barnet beskjed om å se framover og legge ting bak seg uten at barnet opplever oppreisning eller trygghet nok til kunne se framover og tro at skolehverdagen blir uten mobbing. Det blir ikke satt inn tiltak som gjør at barnet kan føle trygghet.”

Sanksjoner

Foreldre må sees på som en del av løsningen, FAU og elevråd må trekkes mer med i arbeidet mot mobbing og fylkesmennene må få sanksjonsmulighet er tre andre viktige punkt FUG løftet fram for Djupedalutvalget.

Se hele notatet med FUGs 10 innspill mot mobbing her.