I stedet for en todagers konferanse i Oslo for tillitsvalgte foreldre, som har vært tradisjonen de siste årene, har FUG i år valgt en litt annen måte å jobbe på.

Vi har invitert oss selv til alle fylkesmenn og tilbudt foredrag for skoleeiere om deres ansvar for å lære opp foreldre i hjem-skole-samarbeid. Dette er skolenes ansvar, og her er rektorene den viktigste nøkkelen. Flere slike foredrag har vært holdt allerede.

Vi har parallelt med dette laget et nytt skoleringsopplegg som rektorene kan bruke i dette viktige arbeidet.

Årets satsing vil selvsagt bli evaluert, og ingen beslutninger er tatt for 2017.