Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

10 på topp - mest lest på fug.no

 1. FUG påpeker mangler i koronaforskriften

 2. Skolene må ta initiativ til FAU-møter

 3. Hjem-skole-samarbeidet viktigere enn noen gang

 4. Ta kontakt med barna og familiene!

 5. FUGs fem råd: Senk skuldrene - gjør så godt du kan!

 6. FUB og FUG anbefaler å følge de nasjonale helserådene

 7. FUG forpliktet seg til å ta barn og unges digitale liv på alvor

 8. - Vi må lytte og lære av barna

 9. Foreldrestemmen trenger et nasjonalt løft

 10. FUG vil ha meir forskning og betre internkontroll

 11. FUG-utvalget 2020-2023

 12. FUG-tall 2019: Dårlig kommunikasjon mellom skolen og foreldre

 13. Marius Chramer ny FUG-leder

 14. Takk for oss!

 15. - Takk for innsatsen!

 16. Ny brosjyre om en god skolestart

 17. Barnekonvensjonen feirer 30 år i DNA-format

 18. Barns trygghet på nett - et komplekst bilde

 19. En god skolehverdag for alle

 20. Hvordan kan foreldre bidra til et godt skolemiljø?

 21. Foreldre må ta grep foran Halloween

 22. FUG løftet frem satsing på tegnspråk og e-læringsmodul

 23. FUG positiv til opptrappingsplan for psykisk helse

 24. Glad for tidsfrist i mobbesaker - skuffet over kutt i Statped

 25. Stigeråsen skole får Dronning Sonjas skolepris 2019

 26. Vil du ta verv i år?

 27. «Ikke bare si at det kommer til å ordne seg»

 28. FUG mener klasselister må kunne deles

 29. Hvordan kan vi samarbeide bedre?

 30. Gode grunner til å ta verv på skolen

 31. Å bygge en skole for framtida

 32. Er du klar for foreldremøte?

 33. Aktive dager for FUG i Arendal

 34. - Tøft å være den "vanskelige" forelderen

 35. Skolestart

 36. FUG og FUB deltar på Arendalsuka

 37. FUG svært glad for at lovfestet rett til spesialundervisning beholdes

 38. - Foreldresamarbeid et stebarn i norsk skole

 39. Har du forslag til nye FUG-medlemmer?

 40. Skjeve kaker blir også spist!

 41. FUG skuffet over kutt i Statped

 42. Mobbing - kva er rett definisjon?

 43. FUG i 2018: Foreldrenes syn etterspurt

 44. - Skolen har et humanitært problem

 45. Sanner besøkte FUB og FUG i Bø

 46. Det viktige valget før sommeren

 47. Vil ha god leksepraksis men ikke nasjonale retningslinjer

 48. Vi legger om til ny dataløsning

 49. Må få bedre rådgivning i videregående

 50. Lekser - til glede eller besvær?

 51. Krapfoss skole med fast nyhetsbrev til foreldre

 52. Stopp mobbing - råd til foreldre

 53. - Vil ha en felles strategi for barn og unge på digitale plattformer

 54. Partnerships schools: Sammen for elevens beste

 55. Kuben videregående fikk Benjaminprisen

 56. 2018: Foreldre møtt med mistru og bagatellisering

 57. FUG med i felleskrav om elevmedvirkning

 58. Forventer at SFO-rapporten følges opp

 59. God jul fra FUG!

 60. Klare til dyst frå nyttår

 61. Nasjonal lærersatsing må ha med hjem-skole-samarbeid

 62. FUG i dialogmøte om spesialundervisning

 63. - Foreldre en ubrukt ressurs i forebygging

 64. Et ellevte skoleår for å bli trygge på seg selv

 65. FUG tek opp ei rekkje saker i Stoltenbergutvalet

 66. FUG vil ikkje fjerne sykkel- og trafikkopplæringa

 67. - Synd å sette barns læring på vent

 68. Foreldre arrangerte Halloween-fest for hele trinnet

 69. En god Halloween for alle barn

 70. Foreldre viktige i arbeidet med å hindre utenforskap

 71. Ledige stillinger

 72. Marianne Dahlseng på plass som ny kontorsjef for FUB og FUG

 73. Snakk sammen om skolemiljøet

 74. Laget rundt eleven - det er oss

 75. Samarbeid på tvers for gode oppvekstmiljøer

 76. Island overtar ledelsen av nordisk foreldrenettverk

 77. - Mange elever får ikke god nok skolegang

 78. Positivt foreldreskap: - Vi må se på styrker, ikke svakheter

 79. Klar for nordisk foreldrekonferanse i Oslo

 80. Alle foreldre skal bli møtt og hørt

 81. Adresse: Bø

 82. Foreldre fikk bryne seg på digital dømmekraft

 83. Digital dømmekraft og mobbing på Arendalsuka

 84. Nye FUG-filmer til skolestart

 85. Mangfoldet i familien må møtes i skolen

 86. Marianne Dahlseng ny kontorsjef i FUG og FUB

 87. Vi har fornyet oss!

 88. God sommer!

 89. Ny tegnspråkbrosjyre fra FUG

 90. Ivrige foreldre tok verv på straken

 91. Åtte grunner til å kikke opp i foreldremøter

 92. FUG ber om tydeliggjøring og grundig analyse

 93. Eit allsidig år for FUG

 94. Sykling, hjertesoner og dugnad

 95. Seksårsreformen: Intensjonen ble borte på veien!

 96. FUG i mot å fjerne retten til spesialundervisning

 97. Mislykket integrering eller uansvarlighet?

 98. – Lærerstudentene må få lære om og øve på foreldresamarbeid

 99. Viktig vår for skole, elever og foreldre

 100. – Foreldre må engasjere seg i barnas digitale liv

 101. Velkommen Sanner – 11 tips for inkludering

 102. Benedicte Bergseng Mælan er død

 103. Lærernorm viktig og må sees sammen med andre forhold

 104. Hugs Foreldreundersøkinga!

 105. FUGs innspill til Stoltenberg-utvalget

 106. Firda vidaregåande skule – ''meir enn ein skule''

 107. Foreldre og skolen må samarbeide om et godt skolemiljø

 108. FUG vil ha veilederkorps, lærerspesialister og tilsyn på hjem-skole-samarbeid

 109. En god Halloween for alle

 110. FUG skuffet over mobbesatsning og ikke-øremerking til skolehelse

 111. Nordsamisk tilbud på seks nivåer i Osloskolen

 112. FUG støtter forslaget om å forby ansiktsplagg på skolen

 113. Sammen om hverdagsinkludering

 114. Bli med i nytt foreldrepanel

 115. Dropp 10.-klasseturen - sats på skolemiljøet!

 116. Ny plakat og ny mobbelov

 117. FUG på Arendalsuka 2017

 118. FUG i debatt om ny mobbelov i Arendalsuka

 119. Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd

 120. En vanskelig uke

 121. FUB og FUG flyttes til Bø i Telemark

 122. Tre viktige bodskap til politikarane før valet

 123. Stor aktivitet i første FUG-år

 124. Klasser søkes til inneklima-kampanje

 125. Foreldrene og lærere viktige for lærelyst

 126. FUG i Stortingshøring

 127. Det koster å gi et dårlig tilbud

 128. Gode overgangar viktige for barn og foreldre

 129. FUG skuffet over fjerning av enkeltvedtaket

 130. Vellykket samisk foreldrekonferanse 2017

 131. Barnebilete på nett – foreldra sitt ansvar

 132. Trivsel og læring viktig for alle barn

 133. Uholdbart at skolene ikke griper inn mot mobbing

 134. Samisk foreldrekonferanse i Trondheim

 135. Snakk med barnet ditt om videregåendevalg

 136. Svært alvorlig at skoler bagatelliserer mobbing

 137. God jul til alle!

 138. 19 forslag for elever med stort læringspotensial

 139. PISA 2015: Norske elevar gjer det betre i alle fag

 140. Glade for evaluering av SFO

 141. FUG feiret sine 40 med allsidig seminar

 142. Klare for jubileum

 143. Første FUG-leder: – Noen måtte tale foreldrenes sak

 144. SFO overmoden for evaluering

 145. FUG jubilerer med fagseminar

 146. FUG hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 147. Fylgjegrupper ein god idé av fleire grunnar

 148. FUG glad for satsing mot mobbing – savner SFO-evaluering

 149. Skolens ansvar å lære opp foreldre

 150. Foreslå skoler til Benjaminprisen!

 151. FUG skal leie nordisk foreldrenettverk

 152. Nytt skoleringsopplegg for rektorene

 153. Ta verv og få ei stemme inn i skulen!

 154. Hjem-skole-samarbeid har større potensiale

 155. Dugnad for en trygg skolevei

 156. Velkommen til nytt skoleår!

 157. Ny og matnyttig rapport om Beredskapsteam mot mobbing

 158. Hektisk første halvår for FUG

 159. FUG skuffet over lite hjem-skolefokus i lærerutdanningen

 160. Foreldre mangler kunnskap om barnas digitale liv

 161. 2015: Eit hektisk år for FUG

 162. En god overgang til videregående

 163. Nye born og vaksne på veg inn i skulen

 164. Ønsker mer svømmeopplæring for alle

 165. Gode erfaringer med beredskapsteam mot mobbing

 166. Mange gode tiltak mot mobbing

 167. Spill en rolle for skolemiljøet!

 168. Forventninger til Jøsendalutvalget

 169. Lite kunnskap og mange myter om evnerike barn

 170. En spenstig 40-åring!

 171. Vi ønsker oss DIN historie!

 172. Trygg Bruk-prisen 2016 til Norges første mobbeombud

 173. Nytt FUG samlet for første gang

 174. Signerte Partnerskap mot mobbing

 175. 2015-tall: Mange foreldre opplever å ikke blir hørt eller trodd

 176. Mottak av nyankomne elever og foreldre

 177. Velkommen til nytt FUG!

 178. Bruk julen til gode samtaler!

 179. Vedtekter for FAU

 180. Hjem-skole i fokus da FUG ble takket av

 181. - Privatøkonomi må inn i flere skolefag

 182. Yrkesfagene stemplet av for snever frafallsdefinisjon

 183. - Mange foreldre opplever stor avstand til skolen

 184. Oppsummering av Foreldrekonferansen 2015

 185. Torbjørn Røe Isaksen: - Viktig med forventninger og samarbeid

 186. - Velkommen til Foreldrekonferansen 2015!

 187. Diskuter gratisprinsippet på skolen!

 188. Statsbudsjettet: Mye bra, men FUG savner flere mobbetiltak og SFO-evaluering

 189. Foreslå kandidater til nytt FUG!

 190. Meld deg på Foreldrekonferansen 2015!

 191. Gjør en forskjell!

 192. Det viktige foreldremøtet

 193. Kamp mot mobbing

 194. Kamp mot mobbing

 195. Støtter krafttak for yrkesfag

 196. Sett av dato for Foreldrekonferansen 2015

 197. Gjør en forskjell!

 198. Her er FUGs svar til Djupedal: Å høre til

 199. Foreldre fins også i fremtidens skole

 200. Aktivt og spennande år for FUG

 201. Viktig med elevmedvirkning

 202. Spente barn og foreldre før skolestart

 203. Å bygge et lag rundt eleven

 204. – Bli ein engasjert forelder!

 205. Svømming må tas på alvor av skolene

 206. Still spørsmål til politikerne om skole

 207. La lærerne heve sin kompetanse

 208. Klokt å trekke med foreldre mot mobbing

 209. Viktig med forskning om mobbing i barnehagen

 210. App skal sikre god hjem-skole-kontakt

 211. Vi må avlive myter om yrkesfag

 212. ”Men de er jo så små - det går seg nok til”

 213. Tre viktige FUG-vedtak

 214. Krever hardt arbeid hver dag

 215. Rekordmange har kontaktet FUG – mobbesakene øker

 216. Nye kommunar i gang med beredskapsteam

 217. Skolesladder og sjikane spres via "Overhørt"-sider

 218. Viktig å følge opp nasjonale prøver

 219. Klart for nye beredskapsteam

 220. Hva gjør jeg med mobbingen?

 221. - Bruk Foreldreundersøkelsen!

 222. Oppsummering Foreldrekonferansen 2014

 223. Foreldre føler seg velkomne på skolen, men når ikke frem som tillitsvalgt

 224. Spekket og spennende Foreldrekonferanse

 225. Alt klart for Foreldrekonferansen 2014

 226. Glade for lærerløftet, men bekymret for voksentetthet

 227. Mobbing skjer i barnehagen

 228. Positive til lærerløft

 229. Foreldre må på banen i barnas digitale liv

 230. "Hele barnet hele løpet" - mobbing i barnehagen

 231. Bedre resultater med foreldrene på banen

 232. Meld deg på Foreldrekonferansen 2014!

 233. Snakk med barna om mobbing og lær dem empati

 234. Vaksne kan hindre mobbing på nett

 235. Lærerstreiken

 236. Velkommen til nytt skoleår!

 237. God sommar!

 238. Foreldre må reknast med for å hindre fråfall

 239. Beredskapsteam kan løse fastlåste mobbesaker

 240. Felles Foreldrekonferanse 2014

 241. Ny brosjyre om sykling til skolen

 242. Innspill til fremtidens skole

 243. – Flere voksne må inn i skolen

 244. Følg opp Elevundersøkinga!

 245. Foreldrene må koble seg på barnas digitale liv

 246. Ny rettleiar om barn i sosiale media

 247. FUG utfordret Stortingspolitikere

 248. Positivt med NY GIV-satsing på barnetrinnet

 249. Nyttig møte med samiske foreldre

 250. Nettvett for de yngste

 251. Elisabeth Staksrud vant Trygg Bruk-prisen 2014

 252. Uke Sex: Mer åpenhet – mindre fordommer

 253. Snakk sammen om viktige skolevalg!

 254. Beredskapsteam mot mobbing

 255. Foreldrestøtte scorer høyt

 256. FUGs 10 innspill mot mobbing

 257. 08.01.14: – Foreldre får ikke god nok opplæring av skolen

 258. Gode tips til barnebursdagar og andre feiringar

 259. God jul og godt nytt år!

 260. – Raufoss har skjønt det!

 261. – Flott at skolen virker sosialt utjevnende

 262. – Kjemp for skolefrukten!

 263. FUG-foredrag i Latvia

 264. Bli med i undersøkelse om hjem-skole

 265. FUG skuffet over skolefrukt-kutt

 266. Oppsummering Foreldrekonferansen 2013

 267. – Skoleeier må sikre kvalitet og utvikling

 268. Foreldrene må settes i stand til å medvirke

 269. – Vi må være et vennlig gnagsår

 270. – Skjult mobbing kan ødelegge et helt liv

 271. Flott konferanseåpning

 272. Elisabeth på plass som ny FUG-leder

 273. Statsbudsjettet: Bra at kampen mot frafallet fortsetter

 274. Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

 275. Ny FAU-sending til skolane

 276. FUG-brev: Fem ønsker til politikerne

 277. Foreldrekonferansen 2013!

 278. Krav om belte i skolebuss

 279. FUG-leder i ny jobb

 280. – Mobbing ødelegger oss innvendig

 281. – Vi må samarbeide om vennskap

 282. Skolemat viktig for trivsel og læring

 283. Velkommen til nytt skoleår!

 284. Saman for vennskap

 285. Foreldre føler seg overhørt av rektor

 286. Foreldrekonferanse i oktober

 287. God sommar!

 288. – Skuffende effekt på utjevning

 289. – Tungrodd skolesystem

 290. FUG på høring om skolemat og helse

 291. Positiv styrking av skolehelsetjenesten

 292. Snakk med oss!

 293. FUG vil fjerne forberedt tema i muntlig

 294. Støre: FUGs forslag interessant

 295. FUG vil ha sunn og gratis skulemat

 296. Positive endringer for videregående

 297. Norges første «Hjertelig velkommen»-skole

 298. FUG på Twitter!

 299. Gratulerer, Kaja!

 300. – Viktig valg for fremtiden!

 301. Snakk om alkohol og vennskap i foreldremøtet

 302. Foreldre frustrert over dårlig kommunikasjon med rektor

 303. Foreldrekonferansen 2013

 304. – Gledelig framgang!

 305. KS og FUG sammen om mobbeteam

 306. God jul!

 307. Liten bedring med Kunnskapsløftet

 308. – God dialog gir bedre læringsmiljø

 309. Oppsummering Foreldretinget 2012

 310. – Fokus på å være best stresser foreldre

 311. En skole for alle hjerner

 312. Sosiale medier viktig i foreldresamarbeid

 313. Foreldretinget er satt

 314. Klart for Foreldretinget!

 315. Statsbudsjettet: – Savner leksehjelp på ungdomstrinnet

 316. FUG positiv til 600 nye stillinger

 317. – Pappa må på banen!

 318. Foreldretinget er fullbooket

 319. Foreldre trenger digital kompetanse

 320. Her er programmet

 321. Meld deg på Foreldretinget!

 322. Kampanjen er i gang

 323. – Vi voksne er forbilder!

 324. Foreldremøter om vennskap

 325. FUG på kino!

 326. – Velkommen til nytt skoleår!

 327. SKAP dialog – 1. trinn

 328. Foreldretinget 2012 i oktober

 329. Foreldre må tas med i kampen mot frafall

 330. Kunnskapsløftet opprettholder sosiale skiller

 331. FUG vil ha leksehjelp på ungdomstrinnet

 332. FUG-møte i Bergen

 333. Ikke mindre mobbing

 334. Ny look på nett

 335. FUG vil ha sanksjoner

 336. FUG på plass på NKUL 2012

 337. Takk for innspill om lekser

 338. Klart for årets kampanje

 339. - Foreldre er en del av løsningen

 340. Kva meiner du om lekser?

 341. Hvordan snakke med barna under rettssaken

 342. Tilrettelegging av eksamen for berørte av 22. juli

 343. Seks utfordringer til politikerne

 344. Valgfag: karakterer og lokal forankring

 345. Midler til kulturtilbud

 346. – Leksehjelp må gis av pedagoger

 347. – Foreldre må tenke før de ytrer seg i sosiale medier

 348. Samarbeid på skoler med mange minoriteter

 349. Valg til videregående skole

 350. Fortsatt kamp mot mobbing

 351. Historisk dom i mobbesak

 352. Skal forske på hvem som fullfører yrkesfag

 353. FUG med klare budskap til Halvorsen

 354. Nytt FUG samlet til første møte

 355. Regionalt foreldreseminar

 356. Norsk skole - modell for framtidens utdanning

 357. FUG positiv til mer praktisk rettet ungdomsskole

 358. FUG gratulerer Karuss skole

 359. Christopher Beckham ny FUG-leder

 360. Takk for oss

 361. Nordisk prosjekt om lærerutdanningen

 362. 2011: Rekordmange spørsmål til FUG

 363. Kunnskapsministeren takket Loveleen Brenna

 364. FAU-utsendelse fra FUG

 365. Du er viktigere enn du tror

 366. Hva er en god rektor?

 367. Foreldrekonferansen er i gang

 368. Gratulerer, Malakoff!

 369. Flott innsats i Yrkes-VM

 370. Statsbudsjettet for 2012 er lagt frem

 371. Foreldrekonferansen er fullbooket

 372. Ungdomsskolen: Foreldre må bry seg!

 373. Foreldrekonferansen er fulltegnet

 374. Er du nyvalgt foreldrekontakt?

 375. Digital mobbing: Foreldre er rollemodeller

 376. Vil du være med i det nye FUG?

 377. Nytt prosjekt i nord om godt læringsmiljø

 378. Mobbing på nett – eit foreldreansvar

 379. Velkommen til nytt skoleår!

 380. Ufattelig og meningsløst

 381. Rekordmange foreldre ringer FUG

 382. Alle må bidra til et godt læringsmiljø

 383. Bli venn med oss!

 384. Med spent forventning....

 385. Sett mobbing på dagsorden i din kommune

 386. Elevundersøkelsen 2011: Fortsatt mobbing og diskriminering

 387. FUG deltar på digital lærerkonferanse

 388. Positivt med mer praksis i ungdomsskolen

 389. FUG er på Facebook!

 390. - Glad for fortsatt spesialopplæring

 391. Nytt nettsted for barnehageforeldre

 392. Barnas språk – minoritetsforeldrenes ansvar

 393. Foreldre må sette grenser for alkohol

 394. Facebook-side om ungdomsskolen

 395. Kulturskoleløftet - kulturskole for alle

 396. Nasjonal konferanse om frafall i videregående

 397. Hvor er hjelpen når den trengs?

 398. Nytt mobbemanifest signert

 399. Hagaløkka skole fikk Benjaminprisen

 400. Brukerundersøkelsene er nå åpne

 401. Skolen må ta rasisme og antisemittisme på alvor

 402. Mange fortvilte foreldre i 2010

 403. - Skolen har hovedansvaret for barnas læring

 404. FUB advarer mot å lage barn i juleferien

 405. – Gledelig framgang i lesing

 406. Kaupanger skole fikk Dronning Sonjas skolepris

 407. FUB: Alle barn har rett til et verdig barnehagetilbud

 408. Elevundersøkelsen 2010: Motivasjon er viktig

 409. Nye filmer om hjem-skole-samarbeid

 410. Vellykket foreldrekonferanse

 411. Klart for Foreldrekonferansen

 412. FUB: Frykter kutt i barnehager

 413. Ønsker nytt Manifest mot mobbing

 414. Hvor er hjelpen når det trengs?

 415. NM i yrkesfag

 416. 01.10.10 FUB støtter kravet om økt faglig nivå hos barnehageansatte

 417. Trenger foreldre i ryggen

 418. Hjem-skole-konferanse i Rogaland

 419. – Ikke slipp barna på ungdomstrinnet

 420. Har du blitt innkalt til foreldremøte på din skole?

 421. Mange spørsmål om foreldreengasjement

 422. Nytt utvalg på plass

 423. Skolestart og samarbeid

 424. SKAP dialog

 425. Førsteinntaket til videregående

 426. Gode demokratikunnskaper hos norske elever

 427. Doktorgrad om samarbeid hjem skole

 428. Norske elever viser gode kunnskaper om demokrati

 429. Si din mening om SFO

 430. Utdanningsspeilet

 431. Gode skolebibliotek gir bedre læring

 432. Sommertid er flyttetid

 433. En for alle – alle for en

 434. mobbing.dubestemmer.no

 435. Foreldrene på banen!

 436. Nye FAU-medlemmer må skoleres

 437. IKT i utdanning og læring

 438. – For lite vekt på selve undervisningen

 439. Foreldre kan redusere mobbing

 440. Lekser – skolen og hjemmet

 441. Kunnskapsministeren ønsker dine innspill om lekser

 442. Den 1ne – folkemøte i Trondheim

 443. Dårlig inneklima er en dårlig investering på barnas framtid

 444. 3 av 10 norske skoler oppfyller ikke helsekrav

 445. Datoer for nasjonale prøver 2010

 446. Foreldresamarbeid - nå også i videregående opplæring!

 447. Hjelp til en sikker skolevei

 448. Invitasjon til å ta i bruk Olweus- og Zero-programmene

 449. Debatt om frafall i videregående

 450. Trygg bruk dagen: Digitale ferdigheter for alle skoleelever

 451. FUG har nytt telefonnummer!

 452. Benjaminprisen 2009 går til Skullerud skole i Oslo

 453. FUG gratulerer Stavanger kommune med skoleeierprisen!

 454. Den utfordrende samtalen – meld deg på!

 455. Godt nytt år!

Gi rom for lesing hjemme - hefte

Rom for lesingGi barna rom for å lese gjennom hele grunnskolen - her får du tips


Gi rom for lesing hjemme

Les med barna! Her er nyttige tips til dere som har barn på 1. trinn. 

Heftet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom FUG, Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet.

Last ned

4 sider, A4, PDF

Gi rom for lesing hjemme (bokmål)
Gi rom for lesing heime (nynorsk)
Asttalohkat ruovttus (davvisámegiella)

 

 

 

Fortsatt rom for lesingFortsatt rom for lesing hjemme

Heftet tar for seg hvordan foreldre kan hjelpe barna å videreutvikle leseferdigheten når de har lært å lese. Tips og ideer til foreldre med barn på 5. - 7. trinn.

Heftet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom FUG, Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet.

6 sider, A4, PDF

Fortsatt rom for lesing hjemme (bokmål)
Framleis rom for lesing heime (nynorsk) 
Astta ain lohkat ruovttus (davvisámegiella)

 

 

Språk English - EngelskSpråk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring