Barn fra barnetrinnet
(Foto: Colourbox)

Seminaret i regi av KS Agenda skjer i Oslo 9. september med tittelen ”Kampen mot mobbing – et felles ansvar”. FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen er en av bidragsyterne.

- Vi ønsker gjennom dette seminaret å gi noen håndfaste innspill på hvordan man oppdager mobbing, på hvilke arenaer og hvilke verktøy man kan bruke. Vi håper og tror dette vil gi nyttige innspill i det daglige arbeidet mot mobbing, uttaler KS.

Fagpersoner som utdanningsdirektør Trond Johnsen fra Djupedalsutvalget, universitetslektor Tove Flack, universitetslektor Elisabeth Staksrud, FUG-lederen og Elevorganisasjonen bidrar.

I tillegg vil blant annet Haugesund kommune og Rissa kommune gi eksempler på hvordan de arbeider mot mobbing. Du kan lese mer om seminaret og melde deg på via KS` hjemmesider.

Elisabeth nært ved fontene
Elisabeth Strengen Gundersen (Foto: FUG)

Gjør en forskjell!

Årets Manifest mot mobbing-kampanje endrer på slagordet fra de siste årene – til ”Gjør en forskjell”! Startskuddet går mandag 31. august og kampanjen går hele uke 36.

Manifestpartene henvender seg til alle voksne som har med barn og unge å gjøre. FUG og FUB er to av disse.

Enten du jobber i skole, barnehager, SFO, fritidsklubb, helsevesenet - eller er forelder og nabo - kan din handling som voksen bidra til å hindre krenkelser og mobbing og fremme vennskap og inkludering.

En ny kampanjeside kommer til å bestå av tips til hva voksne kan gjøre i ulike sammenhenger og på ulike arenaer, for eksempel i klasserommet, i barnehagen, på lekeplassen, i en bursdag, på fotballtrening, i kommunestyret.

Det kommer også en tipsfunksjon på nettsiden der du kan dele med andre hvordan akuratt du, din skole, fritidsklubb etc. gjør en forskjell.

Nettsiden hos Utdanningsdirektoratet vil være klar til kampanjestart i uke 36. Her finner du også filmer og materiell fra tidligere års kampanjer.

Se opplegget til foreldremøter om vennskap og inkludering fra FUG og FUB her.

Bilde av en alvorlig ung jente på forsiden av FUGs hefte Stopp mobbing-gode råd til foreldre, hele publikasjonen kan lastes ned

Stopp mobbing

Heftet "Stopp mobbing - gode råd til foreldre" inneholder tips både til foreldre og til skoler. Det er mye brukt på foreldremøter som utgangspunkt for drøfting. Foreldre og skole må være aktive og samarbeide både for å forebygge mobbing og for å stoppe mobbing.

Du kan laste ned FUGs hefte "Stopp mobbing" på bokmål her

Du kan laste ned FUGs hefte "Stopp mobbing" på nynorsk her

Du kan laste ned FUGs hefte "Stopp mobbing" på samisk her