Gunn Iren Mûller - blå smilende
(Foto: FUG)

Det var Venstre som fremmet forslaget for Stortinget i et såkalt Dokument 8-forslag, og fikk gjennomslag i går

Abid Q. Raja, Iselin Nybø og Trine Skei Grande foreslår at dagens ordning endres til Aktiv fritidsordning (AFO), med et tydeligere mandat og større fokus på aktivitetsinnholdet.

De foreslår at det utarbeides statlige rammeplaner som setter krav til både innholdet og kompetansen. De sier blant annet at det må være et mål at det alltid skal være pedagogisk personale til stede.

Forslaget skisserer også opp betalingsmodeller, som at barn fra lavinntektsfamilier skal ha gratis SFO/AFO etter skoletid

- Veldig bra!

- Dette er veldig bra. Vi har i årevis etterlyst en nasjonal evaluering av innholdet i SFO-tilbudet i Norge. SFO har eksistert i 20 år uten noen overordnede føringer. Foreldre har kontaktet oss og vært frustrerte, sier Müller.

Også FUG-utvalg før henne har etterlyst dette overfor myndighetene og i media, men fått negativ respons.

Her er FUGs problemnotat om SFO.

Barn i lek
(Foto: Colourbox)

Mer enhetlig tilbud

De yngste barna tilbringer like stor del av hverdagen sin på SFO som de gjør på skolen. En helhetlig gjennomgang som en Stortingsmelding vil kreve, kan gi et bedre og mer enhetlig tilbud for norske barn.

- Foreldrene må oppleve at SFO er et tilgjengelig og godt tilbud som ikke differensierer grupper av barn. Og foreldre må vite at det er mange nok og gode nok voksne som har ansvar for barna fra de kommer om morgenen til de drar hjem, sier hun.

Store sprik

Foreldre har kontaktet FUG om store ulikheter rundt omkring i landet når det gjelder pris, innhold, areal, utstyr og personalets kompetanse. Ja, selv innenfor kommunegrensene er det store ulikheter. 

- Derfor er dette et viktig første skritt. Vi vil vente spent på Stortingsmeldingen og følgen den nøye opp når det kommer, sier hun.