- Vi håper alle får anledning til hygge og avslapning sammen med sine nærmeste. Men julen gir oss også en fin mulighet til å kikke litt utenfor vår nærmeste krets og familie for å se om noen trenger litt ekstra omsorg, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Hun er spesielt opptatt av budskapet fra Unicefs kampanje Den Ene.  – Vi kan alle være den ene voksne som ser og inkluderer et annet menneske – og som kan betyr en forskjell, sier hun.

Voksne som legger til rette for vennskap mellom barn og unge er også noe som ligger FUG-lederens hjerte nær.

- Nå i advents- og juletida kan vi oppmuntre barna våre til å invitere kompiser med hjem og til å våge å gå utenfor den vante vennekretsen. Og vi voksne må gå foran som gode forbilder blant annet i måten vi snakker om andre på rundt alle middagsbordene vi skal sitte rundt, legger hun til.

FUGs sekretariat har stengt fra og med 23. desember til 2. januar.