Visning: A A A A A
Språk Språk Språk
Glade barn

Gode eksempler: Barnet på skolen

FUG mottar fra tid til annen tips om nye og annerledes undervisningformer eller prosjekter som skiller seg ut fra den ordinære. Dette kan gi eleven nye perspektiv og noen ganger også koble inn foreldrene på nye måter. Her har vi samlet noen eksempler.

Mor og lærer

Gode eksempler: Foreldre og skolen

Det er mange måter og arenaer foreldre kan samarbeide med skolen på til elevenes beste. De vanligste er kanskje foreldremøter, utviklingssamtaler og gjennom rådsorgan som FAU, SU og SMU. Men det finnes også andre tiltak som kan egne seg for samarbeid. Vi har samlet noen gode eksempler under.

Far og sønn med nettbrett

Gode eksempler: Barnet hjemme

Forskning viser at det er viktig at foreldrene bryr seg om skolehverdagen og har en positiv holdning til skole og utfanning. Det er skolen som har ansvar for å lære barna faget og det skal ikke være nødvendig at du kan løse leksene. Men du kan støtte og oppmuntre dem, og be dem forklare hva de har lært på skolen. Din interesse er det avgjørende.