Hjertelig Velkommen-skolen:

Rollsløkken skole i Hamar ble kåret til Norges første "Hjertelig velkommen"-skole" i mars 2013. Her har både elever og ansatte gått igjennom et vertskapsprogram for å få nye til å føle seg velkomne.

Les hele saken her

Jentegruppen på Slettebakken skole

Likestilling mellom kjønn er en verdi som det er politisk enighet om i Norge. Likevel er vi som arbeider med innvandrerjenter, vitne til forskjellsbehandling av kjønnene i hjemmet, på skolen og i fritiden. Jentene lager lite problemer i skolemiljøet, de er ofte usynlig både i forskningsøyemed og i andre sammenhenger. Når media skriver om jenter er det ofte klisjépreget; bruk av hijab, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er gjennomgangstema (Hellevik 2006).

Les om jentegruppen her

Guttegruppen på Slettebakken skole

Slettebakken skole satser dette året på å få etablert en guttegruppe. Dette er en gruppe som skal fange opp de guttene som av en eller annen grunn faller utenfor eller som trenger en ekstra oppfølging. I denne sammenheng tenker vi ikke bare rent faglig men like mye på det sosiale. Vi ser for oss at gutter som sliter med det sosiale samspillet i skole og fritid er elever som passer inn i guttegruppen. Vi har også flere elever som i større grad trenger å bli sett eller som mangler gode fritidstilbud. Disse er også i målgruppa vår.

Les mer om guttegruppen

Logo Hjertesoner

Hjertesone - bilfritt område

Sammen med organisasjoner som Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, politiet og Statens Vegvesen har FUG siden skolestart 2016 deltatt i kampanjen Hjertesone

Den jobber for å sikre at elevene kan ha en trygg og bilfri sone rundt skolen. Mange steder har FAU eller andre foreldregrupper engasjert seg for å få til dette.

I Bergen kommune har de bestemt at alle skoler skal ha en "hjertesone". De skal jobbe systematisk for å redusere biltrafikk rundt skolen og for å skape sikrere skoleveier og å gjøre det enklere å gå og sykle til skolen.

Se mer om Hjertesone fra skolestart ved Østensjø skole i Oslo.

Les om Hjertesone-lansering på Øren skole i Drammen

Verket skole i Moss

Etter å ha vært på et skolebesøk på Verket skole ønsker FUG å fortelle om hvordan skolen organiserer og lykkes med opplæringen for alle barn, uansett faglig nivå og sosial bakgrunn.

Verket skole i Moss presenterer seg selv

Intervju med rektor på Verket skole