Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Gode eksempler: Barnet på skolen

FUG mottar fra tid til annen tips om nye og annerledes undervisningformer eller prosjekter som skiller seg ut fra den ordinære. Dette kan gi eleven nye perspektiv og noen ganger også koble inn foreldrene på nye måter. Her har vi samlet noen eksempler.

Hjertelig Velkommen-skolen:

Rollsløkken skole i Hamar ble kåret til Norges første "Hjertelig velkommen"-skole" i mars 2013. Her har både elever og ansatte gått igjennom et vertskapsprogram for å få nye til å føle seg velkomne.

Les hele saken her

Jentegruppen på Slettebakken skole

Likestilling mellom kjønn er en verdi som det er politisk enighet om i Norge. Likevel er vi som arbeider med innvandrerjenter, vitne til forskjellsbehandling av kjønnene i hjemmet, på skolen og i fritiden. Jentene lager lite problemer i skolemiljøet, de er ofte usynlig både i forskningsøyemed og i andre sammenhenger. Når media skriver om jenter er det ofte klisjépreget; bruk av hijab, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er gjennomgangstema (Hellevik 2006).

Les om jentegruppen her

Guttegruppen på Slettebakken skole

Slettebakken skole satser dette året på å få etablert en guttegruppe. Dette er en gruppe som skal fange opp de guttene som av en eller annen grunn faller utenfor eller som trenger en ekstra oppfølging. I denne sammenheng tenker vi ikke bare rent faglig men like mye på det sosiale. Vi ser for oss at gutter som sliter med det sosiale samspillet i skole og fritid er elever som passer inn i guttegruppen. Vi har også flere elever som i større grad trenger å bli sett eller som mangler gode fritidstilbud. Disse er også i målgruppa vår.

Les mer om guttegruppen

Logo Hjertesoner

Hjertesone - bilfritt område

Sammen med organisasjoner som Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, politiet og Statens Vegvesen har FUG siden skolestart 2016 deltatt i kampanjen Hjertesone

Den jobber for å sikre at elevene kan ha en trygg og bilfri sone rundt skolen. Mange steder har FAU eller andre foreldregrupper engasjert seg for å få til dette.

I Bergen kommune har de bestemt at alle skoler skal ha en "hjertesone". De skal jobbe systematisk for å redusere biltrafikk rundt skolen og for å skape sikrere skoleveier og å gjøre det enklere å gå og sykle til skolen.

Se mer om Hjertesone fra skolestart ved Østensjø skole i Oslo.

Les om Hjertesone-lansering på Øren skole i Drammen

Verket skole i Moss

Etter å ha vært på et skolebesøk på Verket skole ønsker FUG å fortelle om hvordan skolen organiserer og lykkes med opplæringen for alle barn, uansett faglig nivå og sosial bakgrunn.

Verket skole i Moss presenterer seg selv

Intervju med rektor på Verket skole