Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Gode eksempler: Barnet hjemme

Far og sønn med nettbrett

Forskning viser at det er viktig at foreldrene bryr seg om skolehverdagen og har en positiv holdning til skole og utfanning. Det er skolen som har ansvar for å lære barna faget og det skal ikke være nødvendig at du kan løse leksene. Men du kan støtte og oppmuntre dem, og be dem forklare hva de har lært på skolen. Din interesse er det avgjørende.

Det er mange typer støtte et barn kan trenge når det kommer hjem fra skolen. Under tar vi bare med et lite knippe gode eksempler - resten finner du på FUGs nettside under materiell eller i menyene til venstre her.

Foreldrerollen i barnets skolehverdag

Her er en kort film FUG lagde for kino i august 2012 som viser hvor sentral foreldrerollen er i barnets skolehverdag, og hvor viktig det er med et godt samarbeid med skolen.

Noen gode lenker med tips

Her er mange nyttige lenker og praktiske mattetips fra Kunnskapsdepartementet som både voksne og barn kan lære av – og ha moro med!

Sjekk også nettsiden til Mattematikksenteret her.

Her er nettsiden til Naturfagsenteret

Her er nettsiden til Lesesenteret

Her er nettsiden til Du bestemmer som gir gode råd om nettvett og digital dømmekraft

Her er veilederen for foreldre med barn i sosiale medier

Døråpneren i Nesna

Høgskolen i Nesna har laget et opplegg de kaller Døråpneren. Det handler om foreldre som en positiv ressurs i barns læring. Heftet viser hvordan foreldre kan bidra i den første lese- og skriveopplæringen. Materiellet er blitt laget i forbindelse med et skole/bibliotek-prosjekt i Bindal kommune i samarbeid med høgskolen i Nesna. Foreldre og skoler kan lett kopiere ideene i heftet.

FUG får mange spørsmål:

Her er spørsmål vi ofte blir spurt om, ofte gjelder det leksestøtte.

Nyttig materiell fra FUG:

Vi har også mye nyttig materiell med tips om hvordan du kan støtte barnet ditt.