Et godt skolebibliotek gir næring til vitebegjær og leselyst, det gir tilgang til informasjon og opplevelser og det gir opplæring i digitalkompetanse og nettvett.
Et godt skolebibliotek arrangerer aktiviteter som fremmer kulturell og sosial bevissthet og åpenhet.
Et godt skolebibliotek er en arena der elever, lærere, skoleledelse og foreldre arbeider sammen for å oppnå skolens overordnede målsetting.

Opplæringsloven sier at alle skal ha tilgang til skolebibliotek, men skolenes satsing på bibliotek varierer stort. Det finnes grunnskoler som har 100 % stilling til skolebibliotekar, men landsgjennomsnittet er 5-6 timer per uke. Et godt skolebibliotek trenger god bemanning.

Kvalitet i skolen handler også om gode skolebibliotek. Hvordan er skolebiblioteket på ditt barns skole?

Rektor på skolen har det overordnete ansvaret for å utvikle biblioteket. Som foreldre kan vi stille krav til virksomheten på skolen. Bruk vår korte sjekkliste for å få et innblikk i skolebiblioteket på ditt barns skole.

Sjekkliste for et godt skolebibliotek:

ü Personale
ü Fokus på lesing
ü Opplæring i digital kompetanse og nettvett

Les mer om skolebibliotekaksjonen Norsk Bibliotekforening skal ha til høsten