HM Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen, som i år deles ut for sjette gang. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor dr. philos Edvard Befring, der FUG-leder Loveleen Brenna er en av medlemmene.

- Hele skolens arbeidsprogram er preget av at de er opptatt av å gi unge mennesker med en mangfoldig flerkulturell bakgrunn en god framtid. Her inngår en internasjonal satsing av stort format, skriver juryen blant annet i sin begrunnelse.
 

Første gang

Det er første gang at en videregående skole vinner denne prisen. Malakoff videregående skole har ca. 1000 elever med 33 ulike morsmål og ca. 175 ansatte.

Juryen har lagt vekt på at Malakoff har utviklet et omfattende opplærings- og støtteprogram for en mangfoldig ungdomsgruppe. Den har også vektlagt at skolen er opptatt av at den enkelte ungdom blir ivaretatt ut fra sine forutsetninger, og at den har et godt samarbeid med næringslivet.

Dronning Sonja selv deler ut prisen på Malakoff 1. desember. Prisen består av 150 000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.