- Hagaløkka har jobbet mot rasisme i over 20 år, og fortsatt klarer de å tilpasse arbeidet til nye tider og nye utfordringer. Skolen utmerker seg ved at antirasisme og antidiskriminering er innarbeidet i skolehverdagen og er en del av skolens kultur, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Juryen er imponert over hvordan elever og lærere ved Hagaløkka skole arbeider sammen. Som resultat er de tydelig stolte og fornøyde med skolen sin.

- Benjamin-drapet er den brutal konsekvensen av krenkelse av menneskeverdet. Drapet var utslag av både rasisme og mobbing. Det er viktig at vi fortsatt setter søkelyset på dette temaet ved å dele ut en pris i hans navn, sier FUG-leder Loveleen Brenna.

30 nasjonaliteter

Hagaløkka har elever fra mer enn 30 ulike land, og omtrent halvparten av elevene har minoritetsbakgrunn. Skolen ligger i et område med stort etnisk, religiøst og kulturelt mangfold. Det store mangfoldet på Hagaløkka er, ifølge juryen, tydelig en berikelse for skolen og læringsmiljøet.

I år er det 10 år siden det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen. Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Skolen som vinner, får 100 000 kroner og en miniatyrbyste av Benjamin Hermansen.

- Hagaløkka skole er en verdig vinner som har vist at den jobber vidt, og tar inn i sitt arbeid alle elementer av inkludering, integrering og fellesskapstenkning, sier FUG-leder Loveleen

Overrekkes på Holocaustdagen

Prisen ble delt ut av kunnskapsminister Kristin Halvorsen på Hagaløkka skole på den internasjonale Holocaustdagen torsdag 27. januar.

Juryen har i år valgt å gi hederlig omtale til Karuss skole i Kristiansand og Karlebotn skole i Nesseby.

Les juryens begrunnelse for tildelingen her