Mange videregående skoler har allerede et godt foreldresamarbeid, som for eksempel å innkalle til foreldremøter. Men ifølge ny forskrift fra 1. august er dette nå lovpålagt. Foreldresamarbeidet  skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling.

Forskriften legger vekt på at et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke utviklingen av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som blant annet fører til at flere fullfører den videregående opplæringen.
Les hele forskriften her:
http://www.udir.no/upload/Lov_regelverk/forskriftsendringerII_juli_2010.pdf
 
- Godt foreldresamarbeid er alltid viktig. Med tanke på debatten om frafall er det bra at hjem og skole får et forpliktende samarbeid, også i videregående opplæring. Foreldre kan gjøre en forskjell, forutsatt at vi får medvirkning og medansvar i skolen, sier Loveleen R. Brenna.