Svar:

Nei, en lærer har ikke lov til å kalle deg ressurssvak eller se ned på deg. Hvilken rett har han til avgjøre hvilke ressurser du har?

FUG ønsker at foreldre skal ha medvirkning i skolen, og med slike holdninger hos lærere blir det en dårlig skole for ungene våre.

En av de som har forsket mest på samarbeid mellom hjem og skole i Norge er Thomas Nordahl. Han sier i en av sine bøker:

"Alle foreldre har ressurser i forhold til egne barn, og en omtale av foreldre som ressurssvake er nedverdigende, og det vil ødelegge for mulighetene til å samarbeide nært med foreldrene. Det er umulig å visse respekt og gi medvirkning til noen du betrakter som ressurssvak og mindreverdig."

Thomas Nordahl i Hjem og skole - hvordan skape et bedre samarbeid. Universitetsforlaget 2007. s.31