Svar:

Ja, foreldre har rett til å ha med seg en person når de skal i møte med skolen.

Ofte føler foreldre at de står alene i møte med skolesystemet. Særlig i konfliktsituasjoner kan det være godt for foreldre å har med seg en person de har tillit til når de skal i møte med skolen. I forvaltningsloven § 12 står det at en part har rett til å la seg bistå av en såkalt fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Den personen som er med, kalles ofte en bisitter.

Enhver myndig person eller en representant for en organissjon som vedkommende er medlem av, kan være støtteperson og fullmektig for foreldrene. I grunnskolen kan denne personen kan være f.eks. en venn, en foreldrekontakt, en annen forelder eller en fra FAU. Det er selvsagt viktig at vedkommende selv synes det er greit å gå inn i enkeltsaker. På videregående skoler, der det ikke er noe foreldreråd, kan man ta med seg en venn eller en annen forelder.

Det kan være godt for foreldre å ha med en person som kan høre hva som blir sagt, som eventuelt kan skrive referat eller på annen måte hjelpe til med å følge opp saken videre.

Dersom FAU-leder, en annen fra FAU eller en foreldrekontakt er med på møtet, er det som "tillitsvalgt", og saker som gjelder enkeltpersoner skal selvfølgelig ikke behandles i FAU.

Alle som bistår som støtteperson og fullmektig, har taushetsplikt.

Les om taushetsplikt i grunnskolen

Les om taushetsplikt i videregående skole