Gunn Iren Müller portrett dyp grønn
(Foto: Lisbeth R. Traaholt)

Våren har vært preget av mange, tunge høringer og vi har brukt mye tid på å se på både rammeplan og nasjonale retningslinjer for den femårige lærerutdanningen som starter opp neste år.

Etter å ha sett det endelige resultatet for rammeplanen må det være lov å si at FUG er veldig skuffet. Foreldreperspektivet og foreldrenes muligheter for å bidra til et godt samarbeide med skolen er så og si helt utelatt.

Dette på tross av at det er godt dokumentert at et nært samarbeid med de foresatte kun er til glede og nytte for barna på alle måter.

Reelt sjokk

Videre er det heller ikke funnet plass til å øke undervisningen for studentene i hjem-skole-samarbeid.

Lærerstudentene selv etterlyser mer om dette og nyutdannede lærere beskriver selv at de er helt uforberedt på å skulle lede foreldremøter, gjennomføre utviklingssamtaler eller ta opp temaer som mobbing og lærevansker med foreldrene.

Noen oppgir dette som et reelt sjokk, og noen slutter i yrket.

Samarbeid med fylkene

Nytt av året er at vi prøver å nå ut til dere foreldre på andre måter enn tidligere. Den årlige foreldrekonferansen har vært veldig populær, men den når så få.

Derfor prøver vi i år å få til et samarbeid med fylkesmennene  og gjennom dem nå ut til alle fylker og så mange kommuner som mulig.

Vårt mål er å dyktiggjøre foreldrene med tanke på skolens råd og organer slik at det å ta på seg et verv i FAU eller som klassekontakt skal fremstå som akkurat så spennende og lærerikt som vi vet at det er. Vi håper å se mange av dere i løpet av året og årene fremover!

Barn som løper i gresset
(Foto: Colorbox)

God sommer!

I løpet av et par dager har alle skolebarna hatt sin siste skoledag for i år. Noen er allerede ferdige og godt i gang med sommerens planer. Enten en skal være hjemme og kose seg i nærmiljøet eller en har planer om korte eller lange reiser så er det godt med ferie!

Jeg vil på vegne av utvalget og sekretariatet få ønske alle elever, foreldre, lærere og skoleledere en riktig god sommer!

Hilsen Gunn Iren Müller, FUG-leder