Dommen som falt i Høyesterett 1. februar pålegger Kristiansand kommune å betale en bot på over 900.000 kroner til 31-åringen som ble mobbet mens han gikk i 1. – 6. klasse ved Hellemyr skole. Høyesterett opprettholdt dommen fra Agder lagmannsrett.

Grov mobbing

Som barneskoleelev ble mannen i flere år utsatt for grov mobbing både fysisk og psykisk, som slag, spark og utestenging. Foreldrene varslet skolen om dette flere ganger.

Mannen har i ettertid slitt med posttraumatisk stresslidelse, sosial fobi og depresjon.

I følge dommen skal de skoleansatte «utvilsomt har forsøkt å gjøre sitt beste i en vanskelig sak», men at det skulle blitt gjort enda mer for å forebygge mobbingen. Skolen fokuserte på å forsøke å få mobbeofferet og mobberne til å skvære opp, men ifølge retten for lite på å irettesette mobberne.

Unnfallenhet

- Denne dommen er historisk og tydeliggjør det store ansvaret både skole og kommunene har. Vi ser altfor ofte at de er unnfallende i mobbesaker, sier Christopher Beckham. FUG får mange henvendelser om mobbing fra fortvilte foreldre som opplever at de stanger hodet mot veggen.

- Det krever mot å ta opp saken med rektor eller leddet over rektor når barnet ditt blir mobbet. Mange frykter at situasjonen skal bli verre for barnet. Noen foreldre har opplevd å ikke bli trodd. De får høre at det er de som er dårlige foreldre, sier han.

I verste fall ender det med at familier selv tvinges til å flytte eller skifte skole for barnet slik at det skal slippe unna mobberne.

Mobbemanifestet

Christopher Beckham håper dommen vil være en vekker for mange skoler og kommuner, og oppfordrer enda flere kommuner til å undertegne Mobbemanifestet.

– Mange har signert manifestet og gjør en god jobb på skolen og i kommunen. Men det må ikke bli en sovepute. Å jobbe for å forhindre mobbing er et arbeid som må skje systematisk og over tid. Det egner seg ikke for skippertaksjobbing. Og det er viktig at vi foreldre også tas med i dette viktige forebyggende arbeidet, sier han.