Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Min sønn vegrer seg mot å begynne på skolen igjen etter ferien. Hva kan vi foreldre gjøre?

Prøv å diskutere dette saklig og rolig og hør på hva han har å si. Det viktigste nå er å gi sønnen deres støtte. Kan dette løses ved å snakke med læreren om læringsmiljøet, lekse- og prøvemengde?

Finnes det litteratur om evnerike barn?

Jeg hører at noen barn er evnerike. Finnes det litteratur om disse barna?

Hva kan vi forvente av skolen når det gjelder opplæring av evnerike barn?

Jeg har et evnerikt barn som ikke får nytte av den ordinære undervisningen i klassen. Hva kan jeg forvente av skolen?

Hva kjennetegner evnerike barn?

På skolen vår blir noen barn omtalt som evnerike. Hva kjennetegner disse barna?

Hva er en læringsplattform?

Jeg hører at skolene i kommunen bruker en læringsplattform. Hva er det?

Hvordan kommer jeg inn på skolens læringsplattform?

Skolen sier at informasjon og oppgaver ligger på skolens læringsplattform. Hvordan kommer jeg inn på den?

Må man velge fremmedspråk allerede på ungdomsskolen?

Jeg er klar over at fremmedspråk på videregående gir tilleggspoeng. Min sønn som går på ungdomsskolen vet ikke om han skal velge fordypning i norsk eller engelsk eller om han skal velge spansk. Når må han bestemme seg?

Må min datter velge annet fremmedspråk?

Hva skjer om min datter ikke velger annet fremmedspråk på ungdomsskolen, men velger fordypning i engelsk?

Hvordan kan jeg få hjelp til å bistå med mattelekser?

Er det noen steder jeg kan finne hjelp om matematikk?

Kan jeg gi hjelp med mattelekser når jeg aldri likte matte selv?

Jeg likte aldri matematikk på skolen. Kan jeg allikevel hjelpe datteren min?