Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Fremmedspråk på videregående gir tilleggspoeng, må dette bestemmes allerede på ungdomsskolen?

Min sønn vet ikke om han skal velge fordypning i norsk eller engelsk eller om han skal velge spansk.

Valg av fremmedspråk på skolen?

Hva skjer om min datter ikke velger annet fremmedspråk på ungdomsskolen, men velger fordypning i engelsk?

Hjelpe til med mattelekser

Er det noen steder jeg kan finne hjelp om matte?

Mattelekser

Jeg likte aldri matematikk på skolen. Kan jeg allikevel hjelpe datteren min?

Vanskar med lesing

Sonen min strevar med lesing. Kan eg ta kontakt med skulen?

Lese på eget morsmål?

Jeg er ikke så flink til å lese norsk. Kan jeg lese høyt på mitt eget språk?

Er det skadelig å lese på PC-skjermen?

Nei. Å lese er en fin aktivitet enten vi leser i bøker, aviser, blader eller på skjerm.

Eg er ikkje så glad i å lese - kva kan eg gjere?

Då kan du kanskje fortelje i staden. Forteljarstunder gir òg opplevingar og kunnskap.
Far hjelper til med lekser

Korleis kan eg hjelpe til med leksene?

Mange foreldre synest det er vanskeleg å hjelpe barna med leksene. Det er lenge sidan vi sjølve gjekk på skulen. Mykje har endra seg sidan då, og leksene blir vanskelegare jo høgare opp i skulen barna kjem.

Veileder om flerspråklige barns språkutvikling

Veilederen tar for seg et bredt spekter av temaer som berører barns språkutvikling. Den svarer på noen av spørsmålene som foreldre ofte stiller om barns to- eller flespråklige utvikling.
2006-12-11