Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Fremmedspråk på videregående gir tilleggspoeng, må dette bestemmes allerede på ungdomsskolen?

Min sønn vet ikke om han skal velge fordypning i norsk eller engelsk eller om han skal velge spansk. Når må han bestemme seg?

Må min datter velge annet fremmedspråk?

Hva skjer om min datter ikke velger annet fremmedspråk på ungdomsskolen, men velger fordypning i engelsk?

Hjelpe til med mattelekser

Er det noen steder jeg kan finne hjelp om matte?

Mattelekser

Jeg likte aldri matematikk på skolen. Kan jeg allikevel hjelpe datteren min?

Vanskar med lesing

Sonen min strevar med lesing. Kan eg ta kontakt med skulen?

Hjelper det barnet mitt om jeg leser høyt på eget morsmål?

Jeg er ikke så flink til å lese norsk. Kan jeg lese høyt på mitt eget språk?

Veileder om flerspråklige barns språkutvikling

Jeg har hørt at det finnes en veileder om flerspråklige barns språkutvikling. Hva inneholder den, og hvem er den laget for?