Unn-Doris Bæck på Fagkonferansen
(Foto: FUG)

Forskningsnettverket hun er tilknyttet har samlet funn fra en rekke europeiske land. Den bekrefter det vi vet fra Norge, at elevene presterer bedre på skolen jo høyere utdannelse og kulturell kapital foreldrene har.

Bæck, som er sosiolog og professor ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, sier godt hjem-skolesamarbeid kan virke som en beskyttelsesfaktor for faglig utvikling hos de som kommer fra lavere sosiale lag.

- Et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen viser seg å ha større effekt enn foreldrenes sosial bakgrunn. Dette er et positivt funn i forhold til det å utjevne sosiale forskjeller, sa Bæck blant annet.

Fagseminar plenum
(Foto: FUG)

Stor avstand

Hun viste til at skepsisen til å holde kontakten med skolen er størst hos foreldre med lav utdanning selv. De opplever en spenning i forholdet til barnas lærere. Mange spør lite om pensum, fagmetoder eller utdanningsstruktur og tenker at dette er lærernes bord.

- ”Skolen ligger jo så nært, men den kunne like gjerne ha vært på andre siden av kloden. Sånn føles det at avstanden er”, var et sitat fra en forelder. Et annet var:

”Vi har en god relasjon til skolen i den forstand at det nestet nesten ikke er noen relasjon”.

- Det at foreldre opplever en spenning og distanse til skolen, hindrer viktig involvering i barnas skolehverdag, sa Bæck.

Unn-Doris Bæck

Må møte foreldrene

Måten skolen møter foreldrene på har alt å si, viser Bæcks forskning. Det viser seg å ha større effekt enn alle andre variabler, og dermed kan man gjøre noe med det, mente hun.

- Foreldre som opplever positive lærerrelasjoner, overfører dette til barna hjemme, som igjen får positive holdninger til skolen og læring. Og det sikrer en bedre kommunikasjon. For begge parter blir det enklere å ta kontakt!

Bæck mener rektorene har et stort ansvar i å sikre en slik kontakt med foreldrene,

- Det bør være en selvfølgelig del av skolelederens arbeid, og ikke være opp til den enkelte lærer. Lærerne må oppleve mer støtte fra ledelsen til dette, sa Bæck.

Hun mener også hjemskole-samarbeid må inn i lærerutdanningen, og at foreldre er en uutnyttet ressurs i videregående skole – for å hindre frafall.

Birgitte Jordahl takker av Elisabeth Strengen Gundersen
(Foto: FUG)

Takket av

Begge de to som har ledet FUG i perioden 2012-15, Christopher Beckham og Elisabeth Strengen Gundersen, ble takket av for flott innsats av statssekretær Birgitte Jordahl fra Kunnskapsdepartementet.

- Det er ikke vanskelig å takke av et utvalg som dere! Dere har vært og skal være en tydelig foreldrestemme som gir råd til oss politikere. Dere skal mene noe om  politikken vi fører. Selv om foreldre er forskjellige, synes jeg dere har vært flinke til å lytte, lære og delta landet rundt på de arenaer der skole og utdanning er tema, sa Jordahl.

Også leder av Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, takket FUG for innsatsen og godt samarbeid i disse fire årene. De to organisasjonene har jevnlig møter der alle type temaer tas opp, også hjem-skole.

- På vårt sist landsmøte har vi vedtatt et fellsmandat om å være tydelig og profesjonelle i møtet med foreldre, og være åpne for kritiske innspill. Dette er et viktig vedtak, sa Lied.

Hun støtter også at lærerutdanningen må få inn mer om hjem-skolesamarbeid; dette er noe særlig nyutdannede lærerene savner.

Også Elevorganisasjonens Jørgen Skarstein takket for innsaten og godt samarbeid med FUG i disse fire årene.

Elisabeth Strengen Gundersen fagseminaret
(Foto: FUG)

Lære opp foreldre

Tidligere FUG-leder Christopher Beckham sa at selv om han måtte trekke seg midtveis i perioden på grunn av ny jobb, ble ikke døren lukket til å være opptatt av hjemskole-samarbeid.

- Vi har fortsatt et felles mål å få flere foreldre på banen, og speiselt fedre, sa han blant annet.

Avtroppende leder Elisabeth Strengen Gundersen minnet om det som har vært hennes kjepphest som FUG-leder:

– Mange tror at når man blir valgt til verv i skolen, følger det med kunnskap i ”hatten”. Det gjør det ikke. Det trengs bedre opplæring av foreldre, og dette er det rektorene som må ta ansvar for. Selv om mange rektorer gjør en fantastisk jobb, sa hun.

Beckham takkes av 3.12
(Foto: FUG)